2012. június 1., péntek

Hamis a hamis vád I.


A tények

Előzmény: ITT!

Mint korábban írtam, nem volt lehetőségem a gyanúsításom, majd rabosításom és végül a megrovásban részesítésem kapcsán keletkezett iratanyagba betekinteni…
Így, utólag kértem annak postázását… Áttekintve a vizsgálat dokumentációját megdöbbentem, ugyanakkor visszaigazolta korábbi sejtéseimet…

Íme, a tények:

 1. Dr. Téglás Péter vezető ügyész úrhoz küldött e-mailem, amire ellenem a hamis vádat alapozta Dr. Kastyják János ügyvéd úr és F. Gyöngyi:

„Névtelen bejelentést kívánok továbbítani, miszerint S. Ilona, a Kőrösi úti otthon igazgatója, hamis adatokkal jövedelemigazolásokat bocsát ki, kiváltságos beosztottainak, évek óta.
A jövedelemigazolásokra a bejelentő szerint, valótlan jövedelmet tüntettet föl, hogy így az illetők - jogosulatlanul – pénzbeli, illetve természetbeni előnyökhöz jussanak.

Az igazolások egy részét, különböző kérelmekhez csatolva, nyújtják be férjének S. Istvánnak a Polgármesteri Hivatal szociális osztályának vezetőjének, aki a jogosultságot – a bejelentő állítása szerint - kedvezően bírálja el. Ugyanez az aggodalom, az adócsoport vezetőjéhez benyújtott kérelmek esetében is megfogalmazódott.

A bejelentést tevő magát nem kívánja megnevezni, de elmondta, hogy tudomása szerint, évek óta, több személyről is tud, - melyek közül kettőt megnevezett (F. Gyöngyi főnővér, F. Istvánné könyvelő) -, akik jogtalan módon jutottak különböző jogosulatlan kedvezményhez, támogatásokhoz, sőt az utóbbi önkormányzati lakáshoz is.
A 2010-es, és az azt megelőző években bizonyosan történtek visszaélések!

Kérem, szíveskedjen megvizsgálni, hogy van-e alapja a bejelentésnek!

A Sztv. Egyértelműen kimondja, hogy aki jogosulatlanul vesz fel pénzügyi támogatást, az visszafizetni köteles.
Amennyiben a vizsgálat alaptalannak bizonyul, úgy erről tájékoztatom az illetőt, és a cáfolatot nyilvánosan is közöljük, blogunkon (netrefel.net)!

Szeretnénk elejét venni a hamis vádaskodásnak, ezért kívánunk bizonyosságot szerezni a fenti ügyben is!...”

 1. Attól tartottam, hogy a tanúvallomás, mely a hamis vádat cáfolhatja, nem szerepel az iratok között… Szerencsére, tévedtem:
„ …feladatom volt a dolgozók igazolásainak elkészítése, szinte mindig valós adatot tartalmazott, kivéve, ha arra külön utasítást kaptam, hogy csökkenteni kell, ilyen időtávlatból sajnos minden névre nem emlékszem.
F. Gyöngyinek én csináltam hamis munkáltatói igazolást, de azt már nem tudom megmondani, hogy ő hol használta fel, de a F. Istvánnénak is készítettem az utóbbi években hamis munkáltatói igazolást és ő a polgármesteri hivatalban használta fel.
Ez úgy zajlott, hogy az igazgatónő S. Ilona utasított, hogy bizonyos pótlékokat ne rögzítsünk a munkáltatói (jövedelem)igazoláson, sőt azt is megmondta, hogy milyen összeghatár alatt kell lennie… Az ellenőrzés lehetősége szempontjából volt fontos, hogy munkáltatói igazolás két példányban készüljön és ebből az egyik mindig a munkáltatónál kellett, hogy maradjon. Ezekben az esetekben, amikor hamis adatok szerepeltek az igazoláson, akkor utasítást kaptam, hogy csak egy példányba készítsem. Én ezeket soha nem másoltam le és őriztem meg.
Kitöltöttem az adatokat az igazoláson és bevittem az igazgatónőhöz, aki aláírta, majd én adtam át a dolgozónak… minden alkalommal a dolgozó kérte az igazgatónőtől, hogy munkáltatói igazolást állítsunk ki… ezeket utasításra hajtottam végre
ennek a két embernek biztosan készíthettem hamis munkáltatói igazolást, sőt…

S. István rendszeresen bejárt az intézetbe, ott ebédelt… S. István az ebéd befizetési listán nem szerepelt

… a munkáltatói igazolásokat pedig időrendi sorrendben egy dossziéban tároltuk, kivéve a hamisakat.

A tanú az igazság elmondásával önmaga ellen is vallott, ami nem maradt következmény nélkül, – hozzám hasonlóan – megrovást kapott az ügyészségtől!

 1. F. Gyöngyi gyanúsított vallomásából (dr. Kastyják János ügyvéddel):
„… az igazolást a munkaügyi ügyintéző tölti ki, aki F. Istvánné volt, de ha ő nem volt, akkor a helyettese töltötte ki, akit nem tudok megnevezni… az igazolást az arra illetékes írja alá, akit nem tudok megnevezni… az igazolást átadtam a munkaügyesnek, aki kitöltötte és aláíratta és átadta nekem, de én soha nem néztem meg, hogy mi szerepel rajta.
november körül kaptam meg a diplomás béremet és ezt jeleztem is az Önkormányzat felé… 2011. április 22-én meg is kaptam róla a határozatot S. Istvántól. (S. István március 31-ig folyósította a támogatást – 5 hónap!)
Arra nem tudok nyilatkozni, hogy miért nem szerepel a munkáltatói igazolásom a lefűzött munkáltatóik között…
soha nem kértem senkit, hogy kevesebbet írjanak a munkáltatóimra…
Én a bűncselekményt szándékosan nem követtem el… Amennyiben jogosulatlanul vettem fel a pénzt akkor annak visszafizetését részletekben vállalom visszafizetni.”

Mondja már meg valaki, a törvény a szándékos amnéziát még nem bünteti?

4. S. Ilona gyanúsított vallomásából (dr. Kastyják János ügyvéddel), mely lényegében megegyezik a médianyilatkozataival:

„… A munkáltatói igazolásokat nem én állítottam ki, hanem a munkaügyesnem ellenőriztem a tartalmát, mivel nagyon sok aláírni valóm van és képtelenség minden ügyiratot ellenőriznem, csak a fontosakat olvasom át…
… arra nem emlékszem, hogy ha ő (munkaügyes) nem volt, akkor ki lehetett helyette
… a munkaügyesnek is nagyon sok dolga volt, így lehet, hogy csak elszámolta vagy elírta a munkáltatói igazolásokat.
… a dolgozó kérte a munkaügyestől… én aláírtam, de nem ellenőriztem, mivel megbíztam a munkatársaimban.
Tőlem soha nem kért senki munkáltatói igazolást, sőt azt sem kérte*, hogy kevesebbet írjunk rá. (elszólás* A szerk.)
Én alá sem írtam volna olyan igazolást, ami nem a valóságot tartalmazza, de ilyen szóba se került.
két példányban készült mindig… biztos, hogy 2 példányba írtam alá.

Többször előfordult, hogy a munkaügyes munkaidő után kellett, hogy elvégezze a feladatát, mivel munkaidőben nem volt rá ideje.

Az igazgató asszony tudta, hogy a munkaügyesnek nagyon sok dolga volt, de nem intézkedett semmit, hogy el tudja látni munkaidőben a munkáját?
Érdekes, hogy ő sem emlékszik semmire… főleg azt a személyt nem tudták megnevezni, aki szintén az igazság mellett tanúskodott volna…

 1. F. Istvánné tanúvallomásából (még védőügyvéd nélkül):
2010-ben* kértem* az igazgatónőtől jövedelem igazolást (Ez a „soha nem kért senki” második cáfolata * A szerk.)
A jövedelem igazoláson az az összeg szerepelt, amennyi a fizetésem..
S. Ilona kislánya és az én lányom egy osztályba járnak… nem vagyunk baráti viszonyba, nem is járunk össze, ő sem és én sem voltam még nála.”

2004. novembere körül kaptam… az önkormányzati bérlakást, melynek bérleti díja 7.000,- Ft. …Gép Károlyné volt a bizottság elnöke…” (ügyintéző viszont S. István - S. Ilona igazgatónő férje -  volt* A szerk.)

A dokumentumok beszerzése után kiderült, hogy a tanú nem mondott igazat!

 1. Gyovai István polgármester úr tanúvallomásából:
„Tudomásul veszem az előadónő azon közlését, hogy F. Istvánné munkáltatói igazolása hamis adatokat tartalmazott és ez alapján jogosulatlanul vette fel 2009-2010-ben a rendszeres gyermekvédelmi és lakásfenntartási támogatást.
A polgárjogi igényem az Önkormányzat nevében 165.385,- Ft, mely az ingyen ebédből, a felvett támogatásokból tevődik össze.
Kérem a közvetítő eljárás lefolytatását, ha lehetséges és az okozott kár megtérítését.”

A későbbiekben, mégis elállt az okozott kár megtérítésétől, elegendőnek tartotta elfogadni a bocsánatkérést!

 1. F. Istvánné ügyében a városi ügyészség határozatot hozott az eljárás 6 hónapos felfüggesztéséről és a közvetítői eljárás elrendeléséről.
A határozatot kapja dr. Kastyják János megbízott ügyvéd (!), és a BKM-i Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata…

… a gyanúsított ellen indult eljárást – tevékeny megbánás miatt megszüntetem
…jóvátétel módjában megállapodás született. …gyanúsított a sértett által elfogadott jóvátételt (bocsánatkérés) teljesítette, így a büntetőeljárást megszüntetem.
Tevékeny megbánás37
36. §38 (1)39 Nem büntethető, aki a személy elleni (XII. fejezet I. és III. cím), közlekedési (XIII. fejezet) vagy vagyon elleni (XVIII. Fejezet) vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette. Az elkövető nem büntethető a Be. 221/A. §-a (1) bekezdésének második mondata szerinti halmazatban lévő bűncselekmény miatt sem.

Figyelemreméltó, hogy Kastyják ügyvéd úr (volt rendőrkapitány) megbízásával, az ügy 180 fokos fordulatot vett.

 1. „S. Ilona a bűncselekmény elkövetését határozottan tagadta, a szembesítés nem vezetett eredményre.
S. Ilona ellen indult nyomozást bizonyítottság hiányában megszüntetem.”

Furcsa, hogy a szembesítés másik szereplője – aki sohasem hazudik, még akkor sem, ha igazmondásával maga ellen vall, s tudja, hogy az ügyészség ezért elmarasztalhatja – úgy érezte, hogy a szembesítés eredményes volt, mivel igazgató asszony nem állta a tekintetét, sem a szemkontaktust… s nem tudta cáfolni a vádakat sem…
Ráadásul, - a határozatban foglaltakkal ellentétben - nem tagadta meg a tanúvallomást… Tőle elmulasztották megkérdezni, hogy munkájában ki szokta őt helyettesíteni!

 1. S. Istvánt – a dokumentumok tanúsága szerint – nem idézték be tanúkihallgatásra sem a segélyezésekkel kapcsolatban, sem az intézeti ingyen étkeztetéssel kapcsolatban… Erről róla, – a többiekkel ellentétben – nem kértek intézményi tájékoztatást, sem az intézményvezetőtől, sem a konyha vezetőjétől, sem a pénztárosoktól… Úgy tudjuk, etikai vizsgálatot sem kezdeményeztek az ügyében.
Pusztán tájékoztatást kértek tőle a szociális (gyermekvédelmi és lakásfenntartási) támogatások igénylésének feltételeiről, melyre S. István a jegyző megbízásából néhány soros választ közölt.

………………….

Egyéb nyomozás, más esetek és bizonyíték feltárása, beszerzése… - más ügyekben, más személyek ellen – az iratanyag tanulsága szerint nem történt. Annak ellenére nem történt további nyomozás az ügyben, hogy a koronatanú elmondta, hogy sok esetben kapott utasítást erre. Megerősíti ezt a kecskeméti nyomozó ügyész azon megjegyzése, hogy a rendőrség eleinte nem igen akart nyomozni, sőt egészen addig nem is nagyon csinált semmit, amíg az ügy ügyészi felügyelet alá nem került.

Hát, ha megengednek nekem egy személyes megjegyzést, szerintem, utána se…

 1. F. Gyöngyi és Kastyják János ügyvéd úr feljelentése hamis vád miatt ellenem:
„Uray Erzsébet bejelentést tett a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon (nem tett * A szerk.)
Természetesen tagadtam (!*), hogy bűncselekményt követtem el, hiszen nekem senki sem állított ki hamis munkáltatói okiratokat.

…a bejelentő – bár igyekezett egy névtelen informátor mögé bújni és bejelentését állítása szerint azért tette meg, hogy „elejét vegye a hamis vádaskodásoknak” magatartásával megvalósította a Büntető törvénykönyvben írt tényállást. Ellenőrizetlen információt tényként jelentett be(Ellenőrzőtt információ volt és nem tényként jelentettem be.)
…bűncselekmény el nem követő emberekkel szemben büntető eljárás indul annak összes negatív hatásával. Különösen igaz ez egy olyan intézmény esetében, amelynek vezetőit és dolgozóit sorozatosan érték (érik) utóbb valótlannak bizonyult támadások…”

Az eset tanulsága szerint, sajnos nem sikerült „elejét venni a hamis vádaskodásoknak”, sőt… Ennek ellenére bizonyosak lehetnek abban, hogy nem szokásom „névtelen informátor mögé bújni” (sem), annál is inkább, mivel nevemmel továbbítottam…
A hamis ügy miatt beidéztek Kecskemétre gyanúsítottként, ahol kihallgattaktanúvallomást tettem és a gyanúsítás ellen panasszal éltem... Közölték velem, hogy az iratanyagba az iratismertetés alkalmával tekinthetek be, aminek az időpontjáról értesítenek, de nem értesítettek, így nem is tekinthettem bele… Tájékoztattak arról, hogy rabosítanak… Az utazási költségeimet nem térítették meg, mivel gyanúsítottnak nem jár…
Kiskunhalason, egy bűnügyi technikus révén bekerültem a bűnügyi nyilvántartásba… Iratismertetés helyett újabb idézést kaptam Kecskemétre, ahol azonnal döntenem kellett, hogy elfogadom-e a megrovást, vagy panasszal élek, de akkor máris írják a vádemelést… Ha elfogadom, vége az eljárásnak és törölnek a nyilvántartásból, ha nem, járhatok megint bíróságra (ha futja az útiköltségre) és a többire…

Mivel átvettem a megrovásról szóló határozatot, lezárult az ügy… Tehát, egyelőre ennyi kárt okoztak nekem… Hamarosan, nevesíteni is tudom…Folyt. köv.: ITT! és ITT!


Levélküldés: ITT!                   Az utolsó döfés: ITT!
"Mert megérdemeltem!"            Facebook            "A Vincze konklúzió": ITT!

24 megjegyzés:

 1. Nem volt becsületes a feljelentő mivel 165385 forint szerepel amit vissza kellene fizetni.
  Ez a pénz már a nyári gyerek étkeztetésnél is jól jönne. Akkor Födi Gyöngyi is a hazugságot támogatta Kastyákkal egyetembe.
  Olyan ez mint az üzlet elvétele.

  VálaszTörlés
 2. De miért csak hamarosan?
  Miért lett az egész eltusolva, ki kinek a valakije, hogy nem lett az egészből ügy.
  Ki mozgatja a rugókat és miért.
  Aki csal és bűnös az pedig bűnhődjön, Gyovai milyen jogon mondott le a kártérítésről, hiszen nem az ő pénze, hanem az önkormányzaté, miért nem lép fel ellene a FIDESZ amely párt az igazság bajnoka.
  Már nem szeretek ebben a városban élni.

  Nagyon sok itt a megválaszolatlan kérdés kedves barátaim:

  VálaszTörlés
 3. Ezek a dolgok mind igazak! Egy konyhást sem kérdeztek meg kinek hova mennyi ebédet hordtak ki ingyen. Na és ki zabált bent ingyen, úgy, hogy lesem ment az ebédlőbe majd a szolgák felhozzák azt!

  VálaszTörlés
 4. Minden jelentőnek hozzák nyilvánosságra a nevét!
  Szégyelljék magukat az ilyenek és hozzáhasonlóak.
  Az legyen az utolsó legnagyobb öröme az életben,hogy jelentette a blog üzemeltetőjét!
  Nem a hazugságért engedték ezt a blogot használni. Volt értelme!
  Kibuknak a hazugságra szövetkezet emberek.
  Hozzátartozó

  VálaszTörlés
 5. Szégyen ilyen emberek dolgoznak ott!
  Helyezzék vissza a blog tulajdonosát mert meglátják mindegyik jelentő
  hazudott aki a blog tulajdonosát jelentette.olvastam egyszerre 8 levelet vett át a bíróságtól.
  Akikről kiderült,hogy hazudtak azoknak nincs helye az intézetben.
  Hozzátartozó

  VálaszTörlés
 6. Tudnák én még sorolni olyanokat akik csökkent munkabér kimutatást kaptak!

  VálaszTörlés
 7. A semmiért nem adnak megrovást!Ez egy csekély büntetés!

  VálaszTörlés
 8. Gyovai László milyen jogon engedte el,hogy a pénzt F.gy-nek ne keljen visszafizetni? Akkor tegye a város kasszájába a sajátjából!
  Nincs pénz a város üzemeltetésére, vagy aki ténylegesen rászorult annak a segítésére, ha nem kolompár a neve. Miért vannak összefüggések Kastyák ügyészek Gyovai, Simon páros és Bor ügyvéd tevékenységei között?
  Kiskunhalason a becsület nem erény? Korrupció korrupció hátán összefonódások az igazság ellen. Vannak akiket ellehetetleníteni a céljuk,azért,hogy mások igazságtalan előnyt szerezhessenek.
  Gábor

  VálaszTörlés
 9. Aki megadta az engedélyt,hogy kevesebb pénzről adjanak igazolást annak milyen büntetést adtak. Nem az adott engedélyt, aki kitöltötte vagy átadta az igazolást. Akkor ennek a vizsgálatnak a fokozása a miértje a miként lehet okiratot hamisíttatni,hamisításra utasítást adni,ezekkel még tartozik a rendőri nyomozás vagy az ügyészségi eljárás.Persze a végeredmény kifejletére, igazából választ akkor kapunk ha ezeket a csalókat a bíróság elítéli. Az jelentet aki nyakig benne van a hamis adtok szolgáltatásában és felhasználásában. Simon Ilona és Simon István fizesse vissza a jogtalanul felvett pénzt. Ő segítségük nélkül nem lehetett volna. Vagy becsületességük ott ért véget ahol a volt apeh vezető szeretője indult.
  Ibolya

  VálaszTörlés
 10. Elmarasztalás F.Gy nek dukált volna! Hol itt az igazságos eljárás?
  Ilyen befolyásoltság alatt van a bíróság? Mégis igaz volt,hogy csaltak a fizetés igazolásával. Ki adott engedélyt ki kit utasított? Van további vizsgálatoknak helye az ügyben. Eddig a jelentő hazudozásairól és annak érvényesüléséről olvashatunk. Hol az igazságos eljárás?
  Bányai Kastyák befolyásolta?

  VálaszTörlés
 11. Kihallgatáson meg volt mondva a nyomozóknak mit hol találnak,érdekes,hogy nem találták vagy nem akarták megtalálni. Ha rendesen végezték volna a munkájukat akkor Urayt nem hurcolták volna meg hazug vádak alapján.
  Bennfentes

  VálaszTörlés
 12. Bács-Kiskun megyébe nagy mértékű a korrupció!
  Narancs párt sara, az ilyen eljárás!

  VálaszTörlés
 13. Uray Erzsébetnek is elég egy bocsánat kérés? A visszahelyezéséhez.
  Vagy az igazaknak büntetés jár,csalók meg magasabb pozícióba kerülnek.
  Sok ebbe a betegveréses ügybe az ellentmondás,maszatolás,a megyénél olyanok vannak akik ezt nem fogják fel?

  VálaszTörlés
 14. Mindenképp tanúságos, milyen fertő van Kiskunhalason! Bár sajnos nem csak ott, a mi városunkban is most pattantak ki botrányok.
  Én már emiatt sem hagynám ennyiben, megkeresem Uray Erzsikét és segítek neki!
  Szerintem nagyon nem mindegy, hogy ahol az ember él, ott mennyire tisztességesek az emberek, milyen emberek veszik körül nap mint nap. Ha nem lépünk fel ellenük, akkor soha nem lesz egy nyugodt éjszakánk se!

  VálaszTörlés
 15. Végre rájöttél,hogy akkor lehet jobb életünk itt a városban,ha a csalókat hazugokat kiszűrjük magunk közül.
  Munkás

  VálaszTörlés
 16. Olyan korruptság és összefonódás van,hogy ez lehetetlen.

  VálaszTörlés
 17. Nem hamis a vád! Ami írást továbbított Uray Erzsébet az beigazolódott.
  Hol itt a hamisság? A jelentők hamis tanúként jelentettek?
  A bíró ezt nem vette figyelembe? Miért nem?
  MATT

  VálaszTörlés
 18. Engem jelentettek föl hamis váddal, amiről már a nyomozás során beigazolódott, hogy nem volt hamis a vád. Tanú igazolta. Így lett hamis, a hamis vád.

  Egyébként pedig nem volt bírósági tárgyalás...

  VálaszTörlés
 19. Ha nem volt bírósági tárgyalás akkor honnan van a megrovás?
  Egyre több érthetetlen dolog kerül ki ebből a betegveréses esetből.
  Hozzátartozó

  VálaszTörlés
 20. Én úgy értelmezem F.Gy.főnővért jelentették fel hamis váddal.Ezért kapott a blogszerkesztő megrovást.Meg is érdemelte.A szóbeszédre nem kell odafigyelni.Ami elgondolkodtató,nagyon sok írígy rosszindulatú ember dolgozik abban az intézetbe.

  VálaszTörlés
 21. Nem lehetett hamis a vád, mert illő volna Neki visszafizetni 165385 forintot. Ez a blog tulajdonosának az igazát bizonyítja.
  Lehet,hogy sok az irigy rossz indulatú dolgozó,úgy látom még több a buta,mint a sötét éjszaka.
  Evelyn

  VálaszTörlés
 22. H. Péter napirend előtti felszólalásában megkérdezte, hogyan engedhette el Gy. István polgármester F. Istvánnénak a csalással okozott kár visszafizetését, s érhette be bocsánatkéréssel?

  S hogyan fordulhatott elő, hogy Simon István szociális osztály vezető, évekig a felesége, Simon Ilona által vezetett intézményben térítésmentesen étkezzen?

  A válaszokra mi is kíváncsiak vagyunk.

  VálaszTörlés
 23. F. Gyöngyi feljelentette U.Erzsébetet hamis vád miatt. Hogy a tanú egyértelműen állította ennek megtörténtét, azt senki nem vette figyelembe!

  A saját állítása szerint viszont november körül kapta meg a diplomás besorolását, amit ő a törvény értelmében (15 napon belül kell jelezni a jövedelmi változást!) és Simon István, csak a következő év április 30-án szüntette meg a szociális juttatásait? Az eltelt 5-6 hónap alatti időszakban jogosulatlanul vette föl az ellátásokat!

  Őt mikor kötelezik a visszafizetésre? és pontosan mikor kapta meg a diplomáját és a diplomás besorolását?

  VálaszTörlés

"Soha ne félj kimondani azt,
amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
  (Márai Sándor)