2009. szeptember 30., szerda

A vértanúk utolsó mondatai...


Schweidel József:


"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."A vértanúk utolsó mondatai...


Poeltenberg Ernő:


"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."A vértanúk utolsó mondatai...


Nagysándor József:


"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."A vértanúk utolsó mondatai...


Lemingen -Westerburg Károly:


"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."A vértanúk utolsó mondatai...


Lázár Vilmos:


"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."2009. szeptember 29., kedd

A vértanúk utolsó mondatai...


Láhner György:


"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom."2009. szeptember 28., hétfő

A vértanúk utolsó mondatai...


Knezié Károly:


"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."A vértanúk utolsó mondatai...


Kiss Ernő:


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."2009. szeptember 27., vasárnap

A vértanúk utolsó mondatai...


Dessewffy Arisztid:


"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... 

  Így prancsolja ezt hazám szolgálata."