2011. február 11., péntek

Nincs új a nap alatt – Közalkalmazotti tanács választása III.


Az utolsó választásnál, a lemondott tagok újra választatták magukat…
Már a jelöltállításnál, félretájékoztatták a közalkalmazottakat, azt mondták, hogy ez csak jelöltállítás, és aki felkerül a listára, azok közül lehet majd jelöltet állíttatni, amennyiben vállalják a megbízatást. Nem mondták el a munkatársaknak, hogy csak azok kerülhetnek a választási listára, akik bizonyos százalékát elérik a jelölésnek.
Mondták viszont, hogy a jelöltek közül csak 5 főre lehet majd szavazni, ennek ellenére, jóval több személyt is lehet jelöltnek állítani a szavazó cédulákon!? Tehát, bár csak 5 főre szavazhatok majd a második fordulóban, de az első fordulóban jelölhetek akár 1- 180 főt is a listára… Ezt már akkor sem értettem…

Állításuk szerint az első fordulót követően, hogy csak öt fő érte el a limitet, így került föl az az 5 fő a listára, s közülük csak egy személy feddhetetlen…
Többen jelezték, hogy számításaik szerint mások is elérték a százalékos szintet, mégsem kerültek a szavazólistára… Nekem azt üzenték, hogy egy szavazatot sem kaptam, pedig többen jelezték, hogy  rám szavaztak… A választási csalás alapos gyanúja már ekkor felmerült…
Ennek ellenére kiírták a szavazást, öt jelölttel… Öt főre lehetett szavazni…
Az új választáson nem az intézménnyel, hanem a vezetéssel lojális önjelöltek kerültek listára:
Katona Judit a 7. osztály kitüntetett főnővére, a közalkalmazotti tanács indoklás nélkül – írásban - lemondott elnöke, aki újra indult a választáson!?
Györgyi Attila a 7. osztály ápolója, a közalkalmazotti tanács indoklás nélkül – szóban - lemondott tagja, aki újra indult a választáson!?
Petrecz Krisztián 7. osztály volt ápolója, akinek a neve szintén felmerült a bántalmazások kapcsán; vádlottak mellett kiálló, szimpátiatüntetés szervezője, ellenblogger;
Nográdi Krisztina az intézmény kitüntetett gyógypedagógusa, aki tudott a betegbántalmazásokról, de nem tett semmit; aki az ellenem benyújtott összeférhetetlenségi indítványok szorgalmazója volt…
Simola Gábor – tudomásom szerint kiváló, megbízható munkaerő;
Az első négy fő nem jelöltethette volna magát, szakmai-etikai okok miatt.
Az első két fő, indoklás nélkül lemondott, majd újrajelöltette magát – ez példátlan, etikátlan, és meggyőződésem szerint jogtalan.

Az is kiderült, hogy a félrevezetett dolgozók közül többen kívántak távolmaradásukkal elhatárolódni az irányított szavazástól, de a felettesük rájuk szólt, hogy tessék menni, szavazni!
Ugyanolyan nyomást gyakoroltak a dolgozókra a választásnál, mint a tüntetésnél, a tanács visszahívása miatt kezdeményezett aláírásgyűjtésnél és az összeférhetetlenségi indítványoknál

Az ellenblogon megírtak alapján feltételezhető, hogy azok bekerülését szorgalmazták, akik tanácstagsági védelmük mögé bújva szeretnék elkerülni a felelősségrevonást, az elmarasztalást, illetve az elbocsátást…

A tanácstagok szakmai, etikai, morális hozzáállása - egy személy kivételével – nem elfogadható. Így, ilyen munkatársak jelölése, megválasztása sérti az érdekképviselet független, pártatlan és hatékony működését.


 Előzmény: Lásd az előző bejegyzést


Levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk: ITT!
"Mert megérdemlem!"            Kiskunhalas

Nincs új a nap alatt - Közalkalmazotti tanács választása I-II.

  
Három közalkalmazotti tanács választását éltem meg…
Az első választás alkalmával, legtöbb szavazattal és bizalommal elnöknek választottak… Az ülést követően, mire fölértem, hívatott az igazgató asszony, s olyan dolgokat kért számon, amikről nem határoztunk, csak érintőlegesen beszélgettünk róla… Többször megfenyegetett, ha követelőzünk (munkaruha, étkezési hozzájárulás…), működésképtelenné tesszük az intézményt!
A közalkalmazotti kedvezmény igénybevételét, kisebb hadjárat követte… A személyemet érintő munkahelyi presszió és folyamatos zaklatás ebben az időben  kezdődött, és mind a mai napig tart.

A második választást belső, vezetői kampány előzte meg. Előre megmondták kire kell szavazni, hogy ne kerülhessek be újra a tagságba… Ezt többen megerősítették. Az eredmény 3:2 a vezetők javára… Újra a legtöbb szavazatot kaptam, de az elnökválasztáson szavazategyenlőség alakult ki… K. Judit a hetes osztály főnővére, ragaszkodott az elnökséghez, így lemondtam róla, abban a reményben, hogy az egyetértés közte és a vezetés között, gyümölcsöző együttműködést hív életre, ami a munkatársak javát szolgálja… Nem így történt…
A tanács továbbra is két részre szakadva működött… Egyik tanácstag elmondása szerint, a három tanácstag bekerülésének előre megbeszélt, határozott célja az volt, hogy engem kirekesszenek…

Eltávolításom céljából, táppénzes távollétem alatt, az ominózus lufis tüntetés után, aláírásgyűjtést szervezték, a vezetők támogatásával a közalkalmazotti tanács visszahívására. /Ezt megelőzően és követően a közvetlen munkatársaim – felsőbb utasításra – összeférhetetlenségi indítványt adtak be ellenem…/
A tanács megszűnése ügyében összehívott értekezleten – valószínűleg jogi tanácsra –, végül is nem vetették be ellenem az aláírásgyűjtést. A visszahívás indoklásában semmi konkrétum nem szerepelt, sőt személyemet sem nevezték meg… A visszahívás helyett, indoklás nélkül lemondtak a jelenlévő közalkalmazotti tanácstagok… engem kivéve, mindnyájan.
Új választást írtak ki tanácsom ellenére, nem megvárva az intézménnyel kapcsolatos történések kimenetelét.

Folyt. köv.

Előzmény: ITT! és  ITT! és ITT! és ITT!


Levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk: ITT!
"Mert megérdemlem!"            Kiskunhalas

2011. február 9., szerda

Az előgondozás tapasztalatai IV.


Tanulmányaim során speciális képzés keretében – kultúrantropológiai szempontú megközelítéssel – sajátíthattam el a szociális munkát… Ennek következtében könnyebben tájékozódunk egy személy, vagy kisebb- nagyobb közösség kulturális hovatartozása terén.


Az előgondozás során évekig jártuk az egész megyét... Megismertem a kérelmezők életvitelét, megélhetését, környezetét, otthonát… az igénylőket és hozzátartozójukat, az adataikat, elmesélték életüket, pályájukat, nehézségeiket, viszonyukat a beteg hozzátartozóhoz, betegséghez, annak vélt, vagy valós okához…

Tapasztalataimat bár sokaknak elmondtam, mégsem tettem közkinccsé…
A pszichiátriai betegek felmenőinél a nációk keveredését lehet tetten érni. Nem találkoztam munkám során egy pszichiátriai beteggel sem, akinél ezt ne lehetett volna alaposan feltételezni!

Hipotézisem, hogy minden pszichiátriai beteg vegyes házasságból született, de nem minden vegyes házasságból született utód lesz pszichiátriai beteg. A többit, a tudomány mívelőire bíznám…
Bizonyos azonban, hogy a különböző, - főleg a mienktől távoli - kultúrájú népekkel történő keveredés, különböző megbetegedést, súlyos identitászavart, devianciát okozhat…

Komoly gondot okoz, az eltérő – véleményem szerint genetikailag kódolt – viselkedés, mentalitás, gondolkodás, értékrend elegyítése…
Lehet a következménye, egy zseni születése is, ugyanakkor értetlenül szemléljük a zseni életképtelen utódját. Itt nem csak a „közelítés az átlaghoz” törvényszerűség visszaigazolását láthatjuk, hanem valóban visszaütni látszik az isteni parancs megszegése, mely tiltja a fajták keveredését, nem csak az embereknél… Kukorica kereszteződésénél láthatjuk, hogy az első utód növeli ugyan a terméshozamot, de aztán ki kell vágni, mert a többi már nem lesz termőképes…
Vagy gondoljunk a ló és a szamár kereszteződésére...

Egy segítő kapcsolatban fontos a kulturális hovatartozás felismerése, pl. a gondozási terv elkészítéséhez. Így könnyebben megértjük, és hozzáértőbben, szakszerűbben segíthetjük, támogathatjuk. Kiküszöbölhetjük irreális, teljesíthetetlen célok kitűzését, elérését… S a hiedelemmel ellentétben erre nem azért van szükség, ahogy mások ezt mondani szokták, hogy lemagyarozzuk, lezsidózzuk, lerománozzuk, lecigányozzuk, lekunozzuk, hanem azért, hogy tudván, ismerve, értve becsüljük, megértsük, támogassuk. Hogy tiszteletben tartsuk kultúráját! Hogy büszke lehessen származására… Azért, hogy „felmagyarozzuk”, „felzsidózzuk”, „felcigányozzuk” és „felkunozzuk”…!  

Ez a tudás segíthet abban is, hogy jobban megismerjük és elfogadjuk egymást, önmagunkat. 
Kevesebbet fogunk csalódni embertársainkban, hiszen az is azért eshet meg velünk, mert mi nem ismertük, illetve rosszul ítéltük meg őket…

Egy tanácsot mindenképpen fogadjanak el tőlem, ha megengedik… hasonló a hasonlóval közösködjön… mivel örök törvény, hasonló a hasonlóval érzi jól magát…

Figyelembe kellene venni ezt az intézmények, és a gondozási egységek kialakításánál is…


Levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk: ITT!
"Mert megérdemlem!"            Kiskunhalas

2011. február 8., kedd

Az előgondozás tapasztalatai III.


"A pszichiátriai betegségeket meg lehet előzni, megfelelő munkamorál biztosításával is." – írta egyik hozzászólónk.

A munka jótékony hatásáról magam is meggyőződhettem az előgondozás során. Egy esettel szeretném megerősíteni a fenti állítást.

Falusi környezetben élő középkorú férfi egyedül gondoskodott, schizofrén nővéréről, akivel ketten laktak egy házban. A férfi mezőgazdaságból tartotta fenn magát, szőlője, gyümölcsöse, állatai is voltak… Egész napját a földeken töltötte. Nővérét ellátva, a házban magára hagyta, de sok gondot okozott… pl. idegeneket engedett be, akik meglopták, vagy mosás közben eláztatta nemcsak a fürdőszobát, hanem az egész lakást…
Kérte ugyan a soronkívüli elhelyezést, amit támogattunk is, de mégsem tudtuk férőhely hiányában felvenni… Egy hónap múlva kérték a halasztást.
A következő látogatásom során elmondta, hogy továbbra sem kérik az elhelyezést, mivel nővére állapotában tartós javulás következett be, már több mint fél éve…
Elmondta, mivel nem hagyhatta magára otthonukban testvérét, kivitte magával a földre dolgozni… Ha esett, ha fújt, reggeltől estig dolgoztak… A friss levegő, a föld, a napfény, a fizikai munka, az állatok gondozása, az értelmes, termékeny időtöltés, a hatékonyság, a nélkülözhetetlenné válás élménye, a jobb étvágy, a kevesebb gyógyszer, a pihentető alvás… min-mind hozzájárult a betegség tüneteinek lényeges csökkenéséhez, a kérelmező állapotának javulásához. Az orvosok is meglepődve, örömmel nyugtázták a változást…

A gondolatok elterelése, a hasznos munka, a tiszta levegő, a föld jótékony hatása hihetetlen javulást érhet el a betegek gyógyításában, kezelésében. Arról nem is beszélve, hogy a gyógyszerek csökkentésével jelentős anyagi megtakarítást lehet elérni…

Eltelt több mint hét év, az illető személy úgy tudom, a mai napig nem került be intézményünkbe.


Levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk: ITT!
"Mert megérdemlem!"            Kiskunhalas

Blog Essential - Összegzés


A két év legfelkavaróbb régi, és aktuális írásaiból válogatva, a régi és az újonnan érkező olvasóinknak ajánlva, szeretettel:
  

 1. Zaklatás ITT
 2. Élt 49 évet ITT
 3. Értékek értéktelenítése I. ITT
 1. Értékek értéktelenítése II. ITT
 1. Rossz válasz ITT
 2. Harccal szemben ITT
 3. Éves beszámolóból ITT
 4. Rossz válasz II. ITT
 5. Az igazi békesség ITT
 6. Az igazság egyetemes ITT
 7. Hol volt Isten akkor? ITT
 8. Szeresd, hogy jobbá legyen! ITT
 9. Tisztázás ITT
 10. Rossz válasz III. ITT
 11. Rossz válasz IV. ITT
 12. Elkövetők vagy áldozatok, avagy ki az igazi felelős? ITT
 13. A szociális szakvizsga margójára ITT
 14. A szociális szakvizsga margójára II. ITT
 15. Emberismeret ITT
 16. Emberismeret II. ITT
 17. A gyanú árnyékában ITT
 18. Ma itt, holnap ott… ITT
 19. Szilánkok I. ITT
 20. Nem etikus, de törvényes? ITT
 21. Szilánkok IV. ITT
 22. Körömszakadtáig ITT
 23. Háromszorhárom ITT
 24. Gomora ITT
 25. Nyílt levél a megyei közgyűlés elnökének ITT
 26. Magánügy? ITT
 27. Nevén nevezzük III. ITT
 28. Feljelentettek ITT
 29. Nevén nevezzük V. ITT
 30. Működési zavar I. ITT
 31. Működési zavar II. ITT
 32. Nevén nevezzük VI. ITT
 33. Amikor a politika beleszól ITT
 34. Amikor a politika nem szól bele ITT
 35. Politaktika ITT
 36. Cáfolatra várva ITT
 37. Ki ellenőrzi az ellenőröket? ITT
 38. Ki ellenőrzi az ellenőröket II. ITT
 39. Ki ellenőrzi az ellenőröket III. ITT
 40. Az előgondozás tapasztalatai I. ITT
 41. Az előgondozás tapasztalatai II. ITT
 42. A halál oka ITT
 43. Ki ellenőrzi az ellenőröket? IV. ITT
 44. Megfenyegettek II. ITT
 45. Hiábavaló szakmai tanácsok ITT
 46. Amikor a politika beleszól II. ITT
 47. Nonszensz ITT
 48. Szabad választás? ITT
 49. Szándékos veszélyeztetés II. ITT
 50. Napi adag ITT
 51. Számvetés II. ITT
 52. Nem történt semmi… ITT
 53. Egy lakógyűlés margójára I. ITT
 54. Aki nem ismerne… I. ITT
 55. Aki nem ismerne… II. ITT
 56. Összefogás ITT
 57. Lukács Lászlónak ajánlva, szeretettel ITT
 58. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök úrnak ITT
 59. Ki ellenőrzi az ellenőröket V. ITT
 60. Rossza válasz V. ITT
 61. Ki ellenőrzi az ellenőröket VI. ITT
 62. Az elszámoltatás áldása ITT
 63. Még a fák is sírnak… ITT
 64. A hozzátartozó jogán I. ITT
 65. Pap para… ITT
 66. A szokás hatalma ITT
 67. Amit eddig senki sem látott… ITT
 68. Még az élő fába is belekötnek… ITT
 69. Egy lakógyűlés margójára II. ITT
 70. Óvasnivaló ITT 
 71. Fél-képzés ITT 
 72. Ki ellenőrzi az ellenőröket? VII. ITT
 73. Ki ellenőrzi az ellenőröket? VIII. ITT
 74. A hálózat (új) ITT
 75. Főszereplők (új) ITT
 76. Főszereplők mondásai (új) ITT
 77. 1000 évre titkosított munkakörök II. (új) ITT
 78. Miért szűnt meg a pszichiátriai betegek foglalkoztatása? (új) ITT
 79. Komoly ajándék, foglalkoztatósoknak! (új) ITT
 80. (K)ápolók (új) ITT
 81. A mulasztás vétke (új) ITT
 82. Válasz két (és megannyi) fafejűnek (új) ITT
 83. Ahova senki sem akar bekerülni... (új) ITT
 84. (K)ápolók II. (új) ITT
 85. Kézi vezérlés helyett… (új) ITT
 86. Átvágtak minket a palánkon (új) ITT
 87. Helyzetjelentés - betekintéssel (új) ITT
 88. Helyzetjelentés - kitekintéssel (új) ITT
 89. Csak nézünk, mint a moziban (új) ITT
 90. Az alagút vége... (új) ITT
 91. Áldatlan állapot áldása (új) ITT
 92. A Blog válaszolt XIX.– A gyengék ereje (új) ITT
 93. Felelőtlen felelősök, avagy amikor a protekció (is) visszaüt (új) ITT
 94. Üldözés, vagy üldöztetés? (új) ITT
 95. Tehetetlen tettesek (új) ITT 
 96. Az ebül szerzett jószág esete (új) ITT
 97. Nosztalgia - Lufis parádé (új) ITT
 98. NEM LOPNI, OPNI! (új) ITT
 99. A Közalkalmazotti Tanács tagja voltam... (új) ITT
 100. A Közalkalmazotti Tanács tagja voltam... II. (új) ITT
 101. Erősségük a gyengítés… (új) ITT

Folyamatosan bővitjük! 

Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT! www.pszicho.net

Olvasói levél XCIV. - Szakmai minősítés


„Azt azonban megállapíthattuk, hogy az intézmény szakmai működését és gazdálkodásának elfogadhatóságát, már sokkal korábban szükséges lett volna átvilágítani. Az Ön által jelzett problémák bizonyosan nem az utóbbi időszak néhány hónapjában alakultak ki. Ezeket a fenntartó és a szakma felügyeleti rendszerének már jóval korábban fel kellett volna tárnia, megakadályozva azt, hogy a dolgok eddig fajulhassanak.”…

-------------------------------------------------------------------- 

Mi időben szóltunk.

„A BKMÖ Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona – az eddig megismertek alapján – sem szakmailag, sem szakma etikai szempontból nem működik elfogadhatóan, szakmailag nem felel meg az elvárható minimum sztenderdeknek sem.”…

-------------------------------------------------------------------
"egy körültekintő vizsgálat után – véleményünknek, különböző formában hangot adunk.”


Olvasónktól kaptuk, köszönjük!Levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk: ITT!
"Mert megérdemlem!"            Kiskunhalas

2011. február 7., hétfő

Ne várd a jót, csak tedd!


"Ha valakinek segítesz, furcsán néznek rád az emberek. Ne törődj vele! 
Te csak segíts annak, akinek szüksége van rád !


Ha mindent megteszel másokért, cserébe rúgást fogsz kapni. Ne törődj vele, 
Te csak tedd, ami tőled telik!


Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik, hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele, 
Te csak tedd a jót!"

                                                      
                                                                              Teréz anya