2013. december 12., csütörtök

Az ítélet első fokon...


Előzmények:


Kapcsolódó:


Az ítélet

Eddig elhallgattam egy mégiscsak fontosnak tűnő tényt, mely mára beigazolódni látszik… Amikor másoknak magyarázni próbáltam az ítéletet, nem igen találtam szavakat... amint azonban a bírónő nevét megemlítettem, már nem is kívánták, hogy megmagyarázzam: Kispálné dr. … 
Ezt gondoltam én is az első tárgyalás után, de megtanultam, hogy nem szabad előítéletesnek lenni… Két évi tapasztalás után azonban előítéletről már nem igazán beszélhetünk…

Utolsó tárgyalásomra megérkezett az ex igazgató asszony is, Simon Ilona…
Meghallgatása előtt Martinov Tibor ügyvéd úr újabb bizonyításként átnyújtott két 2010. júniusában keletkezett blog bejegyzést: az egyiket nem én írtam, a másik pedig egy olvasói levél volt, mely több hozzászólást tartalmazott – igaz, köztük az enyémet is… Át akarta nyújtani ismét az engem elmarasztaló bírósági ítéletet (becsületsértés), amit már korábban csatoltak… (Az ítélet, mely a feljelentések elutasítását követően ismételt feljelentések nyomán született – ezúttal Polt Péternél, Orbán Viktornál, Bányai Gábornál, Lukács Lászlónál és a megyei rendőrkapitánynál jelentettek fel minket.)
Simon Ilona – meglepetésemre – fekete, konzervatív nadrágkosztümben jelent meg a bíróságon… Akkor még nem értettem… Ő is benyújtotta volna az ítéletet, de már nem volt rá szükség. Ekkor újabb bizonyítékul átnyújtott egy bejegyzést, melyet a múltkori tárgyalásomról írtamLásd: Ítélethirdetés  Átfutott rajtam, csak nem gyászol?
A bírónő kérdőn rám nézett, majd rosszallóan megkérdezte: „Maga ír a tárgyalásról?” – „Igen.”, bár bevallom a kérdést sem értettem…
A tanú a bírónő kérésére elmondta, hogy nem is a munkámmal kapcsolatban merültek fel kifogások, hanem az általam üzemeltetett bloggal… A munka minden nap ezzel indult, akadályozva ezzel a munka menetét… Megtudtuk, hogy Gyenizse Imre kereste meg őt, hogy velem nem tud tovább együtt dolgozni (igaz, nem is dolgoztunk együtt), s ehhez csatlakoztak a kollégák is. Azt nem említette meg, hogy a csatlakozásban ő volt a kezdeményező, amint azt Nográdi Krisztina korábbi tanúvallomásából is megtudhattunk… Gyenizse Imre korábbi tanúvallomásából tudtuk meg azt is, hogy közösen kérték az elmeorvosszakértői vizsgálatomat a kollégák az igazgatónőtől, aki ezt esetemben elutasította… Korábban volt olyan kolléganő akinél eljártak és leszázalékolták… senki sem mossa le róla, hogy súlyos pszichiátriai beteg…
Elmondta, hogy osztálytársak voltunk – amit a bírónő kérdésére megerősítettem, - sőt, elmondtam, hogy barátnők is voltunk az általános iskolában… Ezért neki, - mint mondotta - komoly morális dilemmát okozott, hogy engem elbocsásson!!
Valószínű, hogy állítását – metakommunikációmmal - erősen megkérdőjelezhettem, mert a bírónő szót adott, amire megjegyeztem, hogy nekem nem csak morális dilemmát jelent a férjénél segélyért sorba állnom, hanem egzisztenciális ellehetetlenülést is.
Elmondtam, hogy nem árultam zsákbamacskát, mert ő pontosan tudta, hogy személyemben kit vesz föl a munkahelyre… Tudta, hogy kiállok az elesettek, a szakma és a kollégák mellett is… Ezt korábban – mint helyi rádiós - helyeselte is.
Igazgatónő minden állításomat tagadta… Amikor kértem, hogy legalább azt az egyet erősítse meg, hogy: miután engem elbocsátott, lemondott, kinevezte magát a helyemre, de azóta - áprilisban múlt két éve, - a munkát még nem vette fel, mert vagy betegszabadságon, vagy tanulmányi, vagy rendes szabadságon van… A mondatomat nem fejezhettem be, mert még mielőtt válaszolhatott volna, a bírónő imígyen intett meg: „Azt ugye nem gondolja komolyan, hogy az ő betegségét itt a bíróságon felhozza, mert az már nagyon erkölcstelen lenne az ön részéről!”
Igen, jól olvassák: „részemről!”
Megerősödött az a kezdeti – első tárgyalást követő - érzésem, hogy az ítélet már réges-régen elkészült, a tanúk vallomásától függetlenül…
Ítélethirdetés előtt az intézmény ügyvédje – mintegy összegzésként – felolvasott a KJT. kézikönyvéből néhány kiragadott részletet, melyet a bírónő is igyekezett rögzíteni… Pontosítás okán a bírónő hangosan felolvasta a hivatkozást, s véletlen továbbolvasta a magyarázatot is, mely szerint az együttműködés hiánya okot adhat a dolgozó felmentésére… olyan súlyos esetekben, mint pl. az agresszivitás,  vagy a munka megtagadása, rendszeres alkoholfogyasztás… (Erre azért is emlékszem, mert egy alkalommal igazgatónő munkamegtagadásért akart velem (rólam) jegyzőkönyvet felvenni, amikor nem kívántam elfogadni egyik munkaköröm módosítását… Lásd: Rossz válasz  A példák felsorolásánál az ügyvéd úr gyorsan megjegyezte, az már nem tartozik hozzá… No persze – gondoltam -, hiszen akkor kiderülne, hogy a hivatkozása közelsem állja meg a helyét… Hiszen  agresszivitással, alkoholfogyasztással, vagy munka megtagadással senki se merne megvádolni, még az összeférhetetlenséget kezdeményező kollégák közül sem…
Ha önismeretet tanul az ember, az elsők között megtanulja, hogy gyakran azért nem szimpatikus valaki, mert valakire emlékeztet, bár valójában nincs köze hozzá. Ezért figyelnünk kell magunkra, nehogy előítéletesek legyünk. Igyekeztem ezt szem előtt tartani, annak ellenére, hogy a tárgyalássorozat folyamán végig ellenségesnek éreztem a bírónőt… A félreértések elkerülése végett, nem azért mert a neve – Kispálné – rossz emlékeket idéz fel bennem, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy a hazudozó, ellentmondásba keveredő tanúkat védi és figyelembe veszi, míg a komoly, hiteles tanúk véleményét figyelmen kívül hagyja… Persze, hogy mi a komoly és mi komolytalan, abban legalább annyira nem értünk egyet, mint pl. az erkölcstelenség megítélésében…
Az ügyvédem védelmemre elmondta, hogy véleménye szerint nem tudták bizonyítani egyik állításukat sem, mire a bírónő – én lekezelőnek érezve – közbevágott: „Ugyan mondja már meg, hogy ön szerint hol nem bizonyították be, ha lehetne konkrétan!”… Válaszában kifejtette, hogy két konkrét példát tudtak felhozni a tanúk, azok sem állták meg a helyüket… az egyik a nyaraltatás, ami önkéntes volt, a másik pedig a székpakolás – amit cáfoltunk… Ahogy a feljelentés vádját is.
Mindenesetre felkészültem az ítéletre. Papírom – véleményem szerint – nem is lett volna mit tárgyalni, nemhogy két évig elhúzni… Azt is tudtam, hogy Magyarországon vagyunk, ahol az igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás folyik, s lassan minden a visszájára fordul… Mégis az utolsó pillanatig reménykedik az ember…
Amikor kiküldtek minket az ítélethirdetés előtt, már tudtam mi lesz az ítélet: amit sejtettem előre. Jó előre… Ideje korán, az első tárgyalást követően… S hogy ebbe politikai, vagy pártdöntés volt-e, az is kiderül majd…
Elmarasztaltak, de nem akárhogyan: fizessek 110.000 Ft költséget 15 napon belül… Hogy miből, azt nem taglalták, pedig a bírónő kérésére benyújtott - egy hónapig 4 órában, minimálbérért történt foglalkoztatásomból származó - jövedelemigazolásomat teátrálisan tanulmányozták át, s a bírónő külön megkérdezte az alperesi képviselőt, hogy elfogadja-e?

Kispálné dr. Józsa Adrienn bírónő bizonyítottnak és megalapozottnak látta az elbocsátásomat.  

Minden tárgyalás úgy kezdődik, hogy a tanútól megkérdezik, áll-e perben, haragban, rokonságban, stb. a felperessel? A bírónőtől ezt senki sem kérdez(het)i meg, pedig ennek fennállása nemcsak elfogultságot jelentene, hanem véleményem szerint ez valódi összeférhetetlenségre adna okot… Ezért én most azt kérdezném tárgyaláson és jegyzőkönyvön kívül a bírónőtől, hogy: Nyilatkozzon legyen szíves, áll-e rokonságban az alperessel, Simon Ilonával, vagy közeli rokonával Kispál Ernőnével?
Remélem, hogy csak névrokonságról van szó… Bár én azt is megtanultam, - talán önök is tapasztalták – hogy a nevek azonossága mögött gyakran hasonló normákat lehet felfedezni az egyes embereknél… Higgyék el, ez sem véletlen.
Hogy melyik a rosszabb – politikai befolyás, rokoni elfogultság, vagy egyszerűen csak rossz ítélőképesség – döntsék el önök… Nekem mindegyik.


Levélküldés: ITT!                   Facebook

21 megjegyzés:

 1. Az a véleményem, hogy nem a megfelelő ügyvédet választotta az Erzsébet, mert szerintem az elbocsájtás sok ember szerint is kimeríti a koncepciós ügy fogalmát.
  Az aztán már más kérdés, hogy az Erzsébetnek sem kellett volna olyan erősen kardoskodni, mert ezzel a vele egyet értő dolgozók egy részét is átállította a másik oldalra.
  De az igazság (uram bocsá.) jogszolgáltatás nem munkaügyi szempontból vizsgálta az esetet, és ezért lett az Erzsébet ebben az ügyben, egyenlőre vesztes.
  Lehet ez talán a S.I. bosszúja is a blog üzemeltetése miatt, bár igen sok visszásságot tárt fel a blog, de sajnos de. facto bizonyíték nélkül, és ezért a rágalmazás határát súrolja.
  Mindenesetre az S.I. már nem dolgozik az intézetben tanár lett a szakmunkásképzőben, a sors az elmúlt év folyamán őt is utolérte, mert a jelenlegi vezetés - (Kaskantyú) - jövőképébe sehogyan sem illett bele az S.I. személye.
  Ezért volt egészen egy évig tanulmányi szabadságon és táppénzen sic.
  Nem azért mondom ezt, hogy bárkiben is a káröröm gondolata fogalmazódjon meg, de "Isten nem ver bottal"
  Sajnos sovány vigasz ez Erzsike, de az ügy még nem lefutott, mert a dolgozó ritkán lehet vesztes, hiszen ahhoz bátorság kell, hogy szembe szálljon egy hatalmas rendszerrel, csak olyan bíró kell aki ezt fel is fogja.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem szólnom se kellett volna, nemhogy kardoskodni, vagy blogot üzemeltetni - ha a lakók, a dolgozók jogai és a szakma alapjaiban nem szenvedett volna csorbát... Ez a jogot védők dolga lenne (ellenőrző és egyéb hatóságok - akik rendre nem találtak semmit!)...
   S.I. nem egy évig volt tanulmányi szabadságon és táppénzen, hanem 2 év 8 hónapig sic!
   Nem célom szembe szállni valamivel, vagy valakivel - sosem volt -, csak az igaz úton próbálok megmaradni, még akkor is, ha ezért a földi hatalommal kell is szembenálljak... nem tehetek mást, tudják, én így tudok jól aludni...

   Törlés
 2. Mindenki nézze meg a Halas TV e heti 10 évvel ezelőtti adását, melybe nyilatkozik az előgondozásról a az U.E. a B.A. és a K. A.
  Hát így és ilyen tudással végezte a munkáját az U.E.
  Ezt a filmet is meg kellene nézni annak a bizonyos bírónőnek, de még a jelenlegi kaskantyúi vezetésnek is.
  Tanulságos!!!!!!!!!!!!!!

  VálaszTörlés
 3. Erzsike,a barátnői is Önt hibáztatják a kialakult jelen helyzet miatt.Nem akarják,sőt tiltakoznának a visszahelyezése miatt.A dolgozók véleménye,hogy Simon I vezetése alatt normálisan működtek a dolgok.Elegünk van már a sok-sok hy -ból,a hozzá nem értésből adódó problémákból.Nagyon várjuk a szakmailag jó vezetést,sajnos a mi jó szakmai gárdánk megfogyatkozott.Sokunkat az foglalkoztatja,hogy mi módon,hogyan teszik helyre az elfuserált dolgokat.Mára már bebizonyosodott,sok minden,szinte semmi sem vált be a jelenlegi vezetők részéről.Sorolhatnám ,de nem teszem,mindenki tudja.Nem bírom ki,le kell írnom zárt osztály!?Most van! Mi van a gondozottak szabad mozgásával?Ki engedélyezte?Elektromos ajtó-megáll az ész!tűz esetén mi lesz!?Ennek a jövevénynek ezeket elnézték,vagy nem is tudnak róla?Majd kiderül,akkor lehet makogni!Jut eszembe a kaskantyúi,solti büfé törvényesen működik?A miénkről kiderült,hogy nem!Kiviszi el a balhét?Aha értem,ez is S.I bűne!Na,látja E így mennek jelenleg a dolgok.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem barátnőim, sosem voltak, kivéve egyet - aki már régen megtagadott... A helyükben én sem örülnék a visszahelyezésnek... A dolgozók véleménye meg mitől is változott volna meg, ha ők maguk sem változtak... Ha a dolgozók szerint S. I. alatt normálisan működtek a dolgok, akkor nincs mit tenni a "jó szakmai gárdával"...
   A mostani probléma is a régiből ered, s amíg egymással próbálnak meg versengeni, nem is lehet változás a fejekben, lelkekben...

   Törlés
  2. Hát amíg nőciként versengenek az igazgatónők egymás után, addig biztosan nem következik be az áhított változás.

   Törlés
 4. Köszönöm Erzsébet ismeretlenül is sokunk nevében!

  VálaszTörlés
 5. Na nem olyan sokan akarták volna az S.I.-t vissza.

  VálaszTörlés
 6. Előzmény: http://netrefel.blogspot.hu/2013/03/szemelyi-valtozasok-az-intezmenyben.html

  Simon Ilona már nem dolgozik az intézménybe. Egy másik közintézménybe - ezúttal oktatási intézménybe - "került" (Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)...

  VálaszTörlés
 7. Sajnos ez nem Erzsébet ügyvédjén múlott, hanem ahogy Erzsébet írta, jogszolgáltatás van! :(
  Viszont másodfok is, ahol már 2014-ben lesz a tárgyalás és akár melyik párt lesz hatalmon, embercserék következnek. Ez mindenképp kedvezhet annak, hogy ha ideiglenesen is, de igazságszolgáltatás lesz.

  VálaszTörlés
 8. olyan munkahelyhez nem ragaszkodnék,ahol sokan nagyon utálnak.

  VálaszTörlés
 9. engem nem utálnak.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor te nem dolgozol a Kőrösin...

   Törlés
 10. Magyarországon megszűnt az igazságszolgáltatás!
  A Fidesz határozza meg az olyan ítéleteket, ahol valaki Fideszes érdekeltségei,barátai, általa üzemeltetett intézménnyel kapcsolatos ügyek merülnek fel.
  A Megyei vezetés elmulasztotta a hatásos vizsgálatokat,utána meg már csak azzal voltak elfoglalva, hogy letagadjanak mindent és politikai befolyásukat felhasználják azok ellen akik a betegekért kiállva nevüket vállalva vesztették el munkahelyüket.
  Uray Erzsébetnek sem az volt a bűne,hogy rosszul dolgozott,vagy nem értett a munkájához,hanem volt vagy 4-5 éve és a mai napig van egy honlapja és arra mindenki felírhatta a véleményét sérelmét a betegek bántalmazásával kapcsolatban.
  Ezért lett elküldve az intézetből !!!!!
  A Megyei elnök és a bíróság is mélyen hallgat arról,hogy hazugság oktatás volt az intézetükben,aminek alapján a beteg bántalmazókért tüntetést szerveztek,és végig vonultak az intézettől a városházáig.
  Hazugságra alapozták, amit bizonyít az a tény,hogy az erőszakoló vádlott már a büntetését tölti.
  A kollégáknak olyan egészség határozza meg életüket amennyire igazak voltak Uray Erzsébettel szemben.
  A Fideszesek védik az volt igazgatónőt,jó fizetésért 2 év és 8 hónapig elvegetálhatott, minden büntetést elkerülhetett,mert a félrevezető zöld lufis tüntetés végrehajtása legalább annyi börtönnel sújtható lenne, mint amennyi időt elvegetált az adófizetők pénzén.
  Átkéréssel, vagy ki tudja bedugással megoldották,hogy tanár lehessen egy iskolába.
  Vajon mit tanít? A védteleneknek hátat kell fordítani? Hazudni kell azokért akik az elesetteket betegeket bánják?
  Mindenesetre jól belebukott az igazgatónő a saját hazugságaiba,a megyei Fidesz meg asszisztált hozzá rendületlenül.
  Uray Erzsébet egy koncessziós pernek lett a vesztese,de becsületessége megmaradt, emelt fővel járhat, amit az ex igazgatónő és a megyei elnök nem mondhat el magáról.
  Erzsébet felebezzen a következő tárgyalás már nem biztos,hogy a Fidesz befolyásával fog történni.
  WWW:Mediano.hu

  VálaszTörlés
 11. Kedves Mediano! Uray Erzsébetnek nem ez az első munkahelye ahonnét távoznia kellett! Tessék utána nézni:Véleményem szerint az a személy aki mindig Önmagát helyezi előtérbe,tehát csak Ő dolgozik megfelelően,másokban a hibát látja,akkor ott valami nem stimmel.Uray Erzsébetnek is önvizsgálatot kellene gyakorolni.Erzsébet bejegyzései szerint ,bpesti,környéki munkahelyén is,kiskunhalasi munkahelyén/bírósági végzés született/ voltak összetűzései a kollégáival illetve vezetőivel!Természetesen mindenki a saját igazát szajkózza.A tömérdek munkahely,ahol több,kevesebb időt eltöltött,a végzettségeivel nem foglalkozom.Erzsébet szerint,munkáját elismerték,kollégák szerették, kérdezem mi az oka,hogy több év után nem talált munkahelyet? Nem is akart!?Nem írigylem,sajnálom.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem kell másnak rólam írnia... De ha nekem ír, írja alá nyugodtan, tudja, így illik.
   Igaza van, nem az első, s lehet, hogy nem is az utolsó munkahelyem...
   Úgy ír, mint egy benti dolgozó, mégis rosszul informált, rosszul olvas, rosszul értelmez, rosszat gondol... ezért csak remélem, hogy a munkáját nem így végzi, vagy mégsem ott dolgozik, s hogy nem is emberekkel foglalkozik.
   A "csak ő dolgozik megfelelően" - nem igaz az állítása, igaz viszont, hogy a 15 főből kb. 3-4-en dolgoztunk az elvárásaimnak megfelelően. Hogy ez nekem kevés, az igaz, ezt vállalom... (A közszolgák is hozzák a közmunka program átlagát... 1 lapátol, négyen-öten nézik. Így értem az ön álláspontját, - hogy túl szigorú vagyok, - bár nem értek vele egyet.)
   Hogy mi az oka, hogy több év után nem találok munkát? Lehet, hogy azért, mert az önhöz hasonlók bebetonozódtak egy olyan helyen, ahol - nem mellesleg - utálnak dolgozni... Vagy mert olyan koncepció van a vezetésre, hogy úgy tűnik maguk sem tudják mit akarnak (szerintem pontosan tudják)...

   Törlés
 12. A konzervatív öltözködésnek mi köze van a tárgyaláshoz?Önnek mániája az öltözködések bírálata?

  VálaszTörlés
  Válaszok

  1. Az első mondatban feltett kérdése jogos, hisz épp ezt nem értettem én sem ("csak nem gyászol?")
   A viselet, a külső, sokat elárul a belsőről... ez nem bírálat, s nem is rólam szól, egyszerűen árulkodó... Ha valaki saját magával nem egyező külsővel jelenik meg, az feltűnő, főleg, ha mást akar sugallni, sőt egyenesen félre akar vezetni vele másokat... S még ez sem bírálat.
   Ha ön szerint nekem nem tetszik, ahogy pl. ön öltözik, az megint csak nem rólam szól, mindenesetre örülök, ha ön is - időnként - önkritikát gyakorol.
   Egyébként az öltözködésnek vannak szabályai (kor, nem, családi állapot, származás, hivatás) nemcsak az illemtan általános szabályai szerint, hanem a szakmai protokoll szerint is...

   A második mondata szintén árulkodó - nem hiszi el nekem, de - nem rólam...

   Törlés
 13. Még az intézetben történt ügyek nem kerültek fel Uray Erzsébet honlapjára addig egy munkatársnak sem volt kifogása a munkájára, személyére tudtak vele együtt dolgozni.
  Amikor bárki írhatott a lapjára onnantól kezdve mindenki szemlélete megváltozott,és a hazugság oktatás a dolgozók félrevezetése megtette a hatását,mert sok dolgozó csak a saját érdekét nézte,nem a betegekét és az igazságét.
  Mindenesetre sokan menekültek nyugdíjba gyesre más munkahelyet kerestek maguknak azok akiknek égett a talaj a lábuk alatt.
  A lebukás elől menekültek a süllyedő hajóról!
  Azok megúszták,meg azért volt itt politikai sumákolás is rendesen!
  Rosszat csak azok mondanak Uray Erzsébetre akik elvesztették azt a kegyet amiben részesültek addig még nem kezdődött meg a menekülés az igazság elől.
  István

  VálaszTörlés

"Soha ne félj kimondani azt,
amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
  (Márai Sándor)