2010. november 13., szombat

MINDENKINEK AJÁNLVA


Óbecsey István: Szeressétek az öregeket


Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek Őket szűk odúkba,
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

2010. november 11., csütörtök

Olvasói levél LXXXVIII. - Szakmai alkalmasság


"Minél magasabb valakinek a beosztása, annál nagyobb a felelőssége, de mindenki felelős a munkájáért, saját kompetenciáján, képzettségén belül.

Aki a betegek kiszolgáltatott helyzetével visszaél, azzal gúnyolódik, vagy nekik rosszat kíván, az, végzettségétől, képzettségétől, tanulmányaitól, kapcsolataitól függetlenül nem alkalmas sem erre, sem olyan pályára, ahol emberekkel foglalkoznak.

Találkoztam az intézményben képzetlen ápolókkal is, akiknek a hozzáállása nem hagy(ott) kivetnivalót… Sajnos, némelyiket mégis elküldték…

Tudom, hogy a költségvetési hiány kényszermegoldásokat szül, de mégsem lehet a pályát képzetlen, rosszul képzett, vagy alkalmatlan munkaerővel feltölteni! 
Olyan munkatársakat kell felvenni, akikre a számunkra legkedvesebb embert is rábíznánk!"


Anonim hozzászólásként érkezett. Köszönjük!


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Szocionyisták a Szociális Munkások Napjáról


Ma van a szociális munkások napja… eredetileg. Isten éltessen bennünket!
Persze az adaptálás közben átalakult, s a lényeg elveszett… Kis csúsztatás következtében Magyarországon, - valószínűleg a munka ünnepének téves asszociációjából – Szociális munka napja néven vezették be… Mindegy, mert nálunk így se, úgy se rólunk szól…

Amikor az ünnep hozzánk is elért, új értelmet nyert, és már rutinból új lehetőség nyílt a „csókosok” megjutalmazására…
Egyszer szakmain említettem, hogy személy szerint "sérelmezem", hogy minket nem hívnak meg erre az alkalomra… hiszen akkor három főnek volt ilyen végzettsége, és munkája az intézményben. A főorvosnő helyeselte, s tolmácsolta az ötletet az igazgatónőnek, aki másnap reggel fél nyolckor tájékoztatott minket az alábbiakról: Vegyük tudomásul, hogy a szociális munkások napja,  nem a szociális munkásokról szól! (Akkor még ő is így nevezte!) Hanem a kitüntetettekről, (akik legkevésbé sem szociális munkások), azok családjairól és kollégáiról… 
Tudomásul vettük, bár egyet nem értettünk vele.

Idén is – már hosszú évek óta hagyomány – nálunk rendezték meg a városi ünnepséget. Nem tudom, hogy miért vállalta az igazgatónő a házigazda szerepét, főleg úgy, hogy ott sincs. Nemcsak ő, hanem a többi szakmai vezető sem… se főorvosnő, se főorvos úr (állítólag a házaspár egy halaszthatatlan konferenciára utazott Visegrád Wellness központjába)… még a foglalkoztató csoport vezetője se…
Fölvonult viszont a város újdonsült vezetése, a polgármester, és a négy alpolgármester… Micsoda blamázs!

Idén, az intézmény megyei kitüntetésre terjesztett fel öt dolgozót. Sokak szerint nem kitüntetést, hanem elmarasztalást érdemelnének.  

  1. Az intézet taníttatta gyógypedagógus (Senki),
  2. a (Senki) férje, jelenleg a 7. osztály ápolója, 
  3. Katona Judit, az ominózus 7. osztály főnővére, 
  4. a 7. osztály másik ápolója, akinek állítólag sikerült jól „beilleszkednie”
A megyei fenntartó mindenki személyét támogatta… sőt, a vezetés azt az ígéretet kapta, hogy hamarosan felelni fognak a feljelentők, és mindazok, akik az intézmény vezetését támadták. Kicsinálják még azokat is, akikről sejtik, hogy a támadók oldalán álltak… Így gondolkodnak a szocionyisták, a szociális munka napján.

Nekünk csak egy eszközt hagytak… de abban egységesek vagyunk és maradunk.


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Kommunikációs és értelmezési zavar


Minap összefutottam, egy régi ismerősömmel, aki tudván, hogy régen a Kőrösin dolgoztam, megkérdezte, hogy ott vagyok e még… Majd részvétéről tanúsított azért a sok rágalomért, amely az intézményünket érte, éri…
Kérdeztem, hogy honnan hallott az ügyről, mire elmondta, hogy a keresztgyereke dolgozott ott, akinek a nevét is említette… Azt mondta neki, „engem is bebörtönözhetnének, vagy elítélhetnének, és ezzel az erővel bárkit, aki ott dolgozik…”

Emlékszem, hogy a 7. osztály főnővére ország-világ előtt elszólta magát, s azt mondta, hogy az biztos, hogy ok nélkül itt senkit sem bántanak az osztályon Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy okkal nyugodtan bánthatjuk a betegeket!(?) Meggyőződésem, hogy sokan elhiszik azt, hogy egy-két pofon az nem bántás, főleg, ha szerintük „megérdemli” a beteg… Ha ezt figyelembe vesszük, és azt, amit igazgatónő a tüntetés kapcsán a Halas Tv-nek nyilatkozott, hogy a dolgozók veszélyben vannak a lakóktól, akkor nem szabad csodálkoznunk, hogy az emberek félreinformáltak lesznek… Ráadásul, erre még a helyi médiumok is ráerősítenek. 

Azt kérdeztem ismerősömtől, ha a te hozzátartozódat hátulról nyakon vágják, vagy megrángatják, mert lassabban teszi meg a várt dolgot a kelleténél, arról te mit gondolsz? Bántják, vagy nem? A válasza egyértelmű volt.

A történtek megítélése a válaszoló értékrendjétől is függ
Ha valaki a gyerekét pofonnal is neveli, azt némelyek már bántalmazásnak tartják, sőt még a makarenkói pofont is…
Ha valakinek sűrűbben eljár a keze a kelleténél(?), azért ő még nyugodtan állítja, hogy ő nem bánt senkit, hiszen megérdemelte… Úgy érzi, nem hazudik!
Ha valaki veri a gyerekét rendszeresen, és megkérdezik tőle, hogy igaz-e, akkor azt fogja mondani, hogy ő nem veri, csak a szomszédja, aki rugdossa is… A verés az, amit a másik csinál, ami súlyosabb az ő tetténél, tehát ő vétlen, más szóval ártatlan…

Az, hogy egy-egy történést hogyan látunk, láttatunk, függ attól is, hogy minket hogy neveltek, s azt mi, az idő távlatából, hogyan ítéljük meg… Az is tükröződik véleményünkben, hogy mely szerepünkbe kerülünk egy ilyen helyzetbe: hozzátartozó, segítő, hatóság… Kérdés lehet, hogy az adott kultúrákban, hogyan viszonyulnak a bántalmazáshoz.
A liberális neveltetés szerint nem lehet bántalmazni a gyereket, egy újjal se…
A keresztény kultúrkörbe belefér, sőt helyénvaló az időben, okkal, és mértékkel történő fenyítés…
A cigány kultúrában egymás bántalmazása, egyfajta kommunikációs eszközként is működhet, sőt időnként elvárásként is megjelenik... Belső magánügynek tekintik, az intim szférájukhoz tartozik. (Aki pedig ebbe beleavatkozik, az az összessel találja magát szembe!) Mégsem élik meg verésként, vagy büntetésként. S ha így van, miért számítana bűnnek?

Minden egyes eset vizsgálatakor felül kell helyezkedni látásmódunkon, hogy reálisan tudjuk értékelni a helyzetet, megállapítani a tényeket, hogy megnevezzük a felelősöket.
Sajnos túlnyomórészt, még mindig csak a vezetőkről, dolgozókról folyik a diskurzus. A lényeg felett nem szabadna elsikkadni: mi van a betegekkel… Hogyan kárpótolhatjuk a betegeket, akiket fájdalom, és sérelem ért… Mármint azokat, akik még élnek… Mert az eset óta, váratlanul, két áldozat is elhunyt…

Minden elvesztegetett perc, újabb potenciális áldozatot rejt magába. Beteget, munkatársat egyaránt...


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Szilánkok XI.


„Apropó korrupció! A pályázati pénzből létrehozott kreatív műhely építése a tervezett felére sikeredett, a főápoló asszony elmondása szerint, a megye nem utalta át, csak a felét a pénznek… Lehet, hogy őt is rosszul informálták?”

„A lakók nyaraltatása Balatonon és Sikondán? Hogyan lesznek 36 lakóra 106-an? S csak a lakó fizet, ő is duplán! Az intézményben is fizetik az ellátást, és a Balatonon is? Aztán Sikondán ugyanez megismétlődik? A rengeteg márkás alkohol, mind üdítős számlán Ez nem korrupt, erkölcstelen?
A gondnokok meg nem mernek szólni, mert jobb a békesség! Persze ők is látják, s ez igaz is, sok lakó otthoni ellátása meg sem közelíti az ittenit!”

Nemzetközi hírű tekintély a családjával ingyen nyaral, a lakók pénzén!? Évről évre? Hova lesz így a tekintélye? Vagy ezt nem tudják a szakmában? Vagy ő is rászoruló? Havonta egyszer jön pár órára, de a lakókkal közvetlenül foglalkozó munkatársak nem jutnak szupervizióhoz!? Megjegyzem más segítséghez sem! Pár óráért száz ezerrel a zsebébe, kaláccsal az ölében felpakolva hazamenni, vagy magát hazavitetni… Más is kiállna így az intézményért, ahonnan ennyi juttatást kap!
Még publikálna is… igaz a pályázati pénzhez szükséges cikk előre elkészült, utána meg a hozzá szükséges kérdőívezés, az itteni kollégákkal, felső utasításra… Aminek a kérdéseibe benne voltak a válaszai… így aztán teljesen mindegy mi az eredmény, a lényeg, hogy igazolja a feltevést… t.i. az emberek előítéletesek a pszichiátriai és/vagy fogyatékos emberekkel! Mit nem mond!? S ezért valakik fizetnek! Azért biztos, ami biztos, három hétig húzgáljuk a strigulát… Közben nincs foglakoztatás! Mindez a szociológus diplomával is rendelkező igazgatónő irányításával, akinek fogalma sincs arról, mit mivel, miért kell összevetni, így aztán minden adatot összeadunk keresztbe, hosszába és rézsút irányba isTeljesen mindegy mi az eredmény, mert a dolgozat már kész!”

Olvasóinktól kaptuk. Köszönjük! 


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

2010. november 10., szerda

HOLDRASZÁLLÁS


1969. július 20-án az amerikai űrhajós, Neil Armstrong a Hold felszínére lépett. „Kis lépés ez az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” – mondta, hiszen az emberiség évezredes álma teljesült azzal, hogy földi halandó egy másik égitest felszínére tehette a lábát. Azt, hogy milyen rendkívüli esemény volt ez, jelzi, hogy világszerte egymilliárdan nézték élőben, a TV képernyőjén keresztül.

Csak kevesen láthatták azt a privát felvételt, ahol Armstrongot egy jóval korábban érkezett cica köszönti. Íme egy képkocka a filmből:

  

Egység


"…Kívánom nekik,a szerkesztőknek, mellékszerkesztőknek,C-P-ig hazugoknak, és családjaiknak hogy semmivel sem szenvedjenek többet,ne éljenek át több lelki terrort,csak annyit mint amennyit az előzetesben eltöltött dolgozók és családjaik átéltek,élnek a mai napig.Kevesebb egészséget sem kívánok nekik.Továbbá: éljék át azt amit a dolgozók naponta átélnek/lelki terror alatt dolgoznak miattuk/. Mindenki ismeri: Repül a nehéz kő,ki tudja hol áll meg,kit hogyan....

Dolgozó.”

RSS csatornán érkezett
____________________________________________________

Van amit mindenki egyformán lát, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll: a dolgozók… lelki terror alatt dolgoznak…
Igaz ő azt hiszi miattunk, bár azt ő is elismeri, hogy nem általunk szenvednek el lelki terrort a munkatársak!
Innen már csak egy ugrás a tisztánlátás, és a felismerést követően, annak kimondása!

Igen, elég a vezetőség által naponta gyakorolt lelki terrorból!


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Google: osztályzás tartalom szerint II.


Barátunk: a Google
. 

Rákerestünk a legnagyobb keresőben a „netrefel” kifejezésre. Az eredmény magáért beszél, amit az alábbi kép jól szemléltet:
Nagyításért kattintson a képere!

A „netre fel” kifejezésnél is hasonlóan fontosságúnak tartja oldalunkat a kereső:

 Nagyításért kattintson a képere!

Jól látható, hogy a témában mindenkit maga mögé utasít Blog-oldalunk. Hitetlenek utánanézhetnek!

Nagyításért kattintson a képere! 

Nem is reméltük, hogy konzervatív, közéleti, kulturális oldalunk neve - a FELELET.net, "felelet" -, szintén az  első négy helyen szerepel a Google találati listáján. De így van! A nyolcadik és még további(16., 95.) találat is az oldalhoz tartozik, mind a fontosnak minősített első ötvenben ill. százban. Hitetlenek utánanézhetnek!

Előzmény: ITT!


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

2010. november 9., kedd

RAJZISKOLA

Nagyításért kattintson a képekre!

Bányai Gábor és Uray Erzsébet kedvenc igéje


Bányai Gábor elnök úr kedvenc mottója, egy idézet a Bibliából:
ne tedd mással, amit magadnak se kívánnál”.

Uray Erzsébet kedvenc idézete a Bibliából, az aranyszabály:
 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.../Máté 7,12 – Hegyi beszéd/

Látszólag ugyanaz a két ige, de mégis különbözik egymástól; retorikájában, szemléletében, üzenetében. Az elnök úr idézete tagadásra épül: mit ne tegyen, az enyém, cselekvésre.

Mindkettőnk életében is különböző vezérelvként működik. Ő tagadja az intézményeiben történteket (kecskeméti Juhar utcai, halasi Kőrösi úti), ezért érdemben nem is foglalkozik az üggyel, sőt megjutalmazza azokat, akik a tagadásban hűséges partnerei voltak. Jövő évre további elismerésének hangot adva, az összes megyei intézmény közül a kiskunhalasi otthont, kiemelt beruházásokkal kívánja támogatni (munkatársi értekezleten hangzott el)!

Milyen ismerős ez! Nem elszámoltatjuk a közpénzek felhasználását, hanem újabb forrásokat biztosítunk a számu(n)kra. Nem feltárjuk a történteket, hanem eltüntetjük a bizonyítékokat (jegyzőkönyvek), sőt hamisakat kreál(tat)unk (sikondai, balatoni nyaraltatás létszáma). Az elégedetlenkedőket megfenyegetjük szakmai támogatás (szegedi prof), munkáltatói (fenntartó) és politikai („balfideszes”) megerősítés mellett…

Az én életemben ez az ige felszólítást is jelent. Mivel nem szeretném, hogy bárki a munkahelyemen méltatlan, vagy kifogásolható bánásmódban részesüljön, ezért ennek érdekében tevőlegesen is részt veszek!
Többek között itt és most…

Érdekes, ha az elnök úrral, vagy szeretteivel történnének ezek a dolgok, amik az intézményeiben történtek, azt azért valószínűleg nem szeretné… De ha azokkal történik, akiket a választók önre bíztak, akkor már nem számít, sőt le kell tagadni a csillagos eget is az égről!

A legjobb taktika azonban, ha mindjárt áldozatként tünteti fel magát és intézményeit, mondván politikai támadásról, vagy néhány elbocsátott  dolgozó bosszúhadjáratáról, vagy a szcientológiai egyház támadásáról van szó… Így aztán, minden szerepében áldozatként tetszeleghet, úgy is, mint politikus, mint munkáltató, s mint római katolikus keresztény…

A kedvenc igénk üzenete szerint, nem nekünk kell a középpontban lennünk, hanem másoknak… Remélem, ebben azért egyet értünk!


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

2010. november 8., hétfő

Ki ellenőrzi az ellenőröket? VII.


Közigazgatási Hivatal


Tíz éve folyamatosan jelezték az intézmény dolgozói a nyilvánvaló visszaéléseket, égbekiáltó szabálytalanságokat a hatóságok felé. Nevezetesen a fenntartóhoz, és a megyei közigazgatási hivatalhoz, mint felügyeleti szervhez, majd a regionális közigazgatási hivatalhoz, majd most újra a megyeihez… Nem történt semmi, soha…

Vajon miért? Tették fel sokan a kérdést, köztük azok is, akiket – mint panaszosokat – időben menesztettek az intézetből, az általuk jól bevált módszerrel: agyonterhelni, megbetegíteni, ellehetetleníteni, rászállni, folyton áthelyezni, meghazudtolni, megrágalmazni, megzsarolni fegyelmivel, stb…

A válaszra egy magát megnevezni nem kívánó illető hívta fel a figyelmünket, aki a közigazgatási hivatal munkatársa…

Az ok egyszerű: A leveleket nem volt szabad iktatni, felsőbb utasításra! Fel kellett bontani, elolvasták, de iktatás nélkül visszaküldték Simon Ilona intézményvezetőnek, aki saját hatáskörben járhatott, és járt el!

Ez miféle eljárás? Kedves senkiháziak! Ki mer ilyen utasítást adni, fejvesztés terhe mellett?
Munkatársuk elpanaszolta, hogy, már neki is túlzás és gyomorforgató az a sok disznóság, amire - intézményünkkel kapcsolatban - fátylat kellett borítaniuk… S ezzel nincs egyedül, de ő is fizetésből él…

Hol van az a sok fiatal, agilis, becsületes köztisztviselő, akiket az Orbán Kormány előre felkészített az ellenőrzési hivatalok állásainak betöltésére? Még nem értek ide, vagy már őket is meg lehet félemlíteni?

Kedves felelősök! Ki ellenőrzi az ellenőröket, és meddig kell még erre várnunk?


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Szociális munkás, az nem vót...


Ma bejelentették, hogy kik lesznek a szociális munka napjának kitüntetett dolgozói. Meg nem lepődtem, a trend folytatódik…

A szociális munka napja megyei kitüntetését kapja: Senki.

A szociális munka napja megyei kitüntetését kapja: Senki férje.

Naháááát! Legalább nem kell végig tapsolnunk, igaz eddig se volt miért!

Meg nem erősített hírek szerint a kitüntetéseket, U. E. ellen felvállalt nyílt, bátor szembenállással, gyalázkodással érdemelték ki. Remélem az éltetésüknél, ezt a fontos részletet se felejti ki az igazgatónő!

Csak egyet nem értek, hogy miért nem pedagógusnapon, vagy Semmelweis napon osztogatnak. Miért minket, szociális munkásokat fosztogatnak? Még mindig…

(Kapcsolódó anyag: ITT!)


Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net
KÖZLEMÉNY II.


Kedves Blogozók!

Köszönöm, hogy olyan sokan hajlandóak voltak eddig is kiállni az igazság mellett és segítették munkánkat, elmondták a visszaéléseket, visszásságokat!
Bátorságuk eredménye, hogy ma már a vezetők közül is több gyanúsított van.
Gondolom, hogy mindenki nagyon várja, békés, boldog karácsonyunk legyen! Dolgozunk ezen, de ezt még fel lehet gyorsítani azzal, hogy további névtelen, a hatóságoktól védelmet kapó dolgozók mondják még el a történteket. Természetesen ők - ha esetleg kényszerűségből részt kellett venniük - teljes mentességet is kaphatnak. Most még.
Perennist keressék meg, őt is titoktartás kötelezheti a neveket illetően.

Üdvözlettel
Hídvégi Klára
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért  Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net

Gondolatok Jóról és Rosszról XI.                   Nagyítható!
             


Azt tartja a mondás, durva cölöphöz durva bunkó kell. Azokhoz a bunkókhoz, akik mint "vad úri tatárok" ülnek a nép nyakán, olyan nyelven kell szólni, amilyet képesek megérteni. 

El sem játszhatják, hogy nem érik fel ésszel. Mert annyi azért van nekik. No de, mennyi az az annyi? Gondolkodóba ejt a kérdés, mert nem képesek felfogni nagy a baj! Semmi jót nem látok erre a hétre, bizony pár ember helyében nagyon nem szeretnék lenni! 

Kellemes hetet mindenkinek! 
                                                                                                                                                                      
Anonim levélküldés: ITT!           Bővülő dokumentumtárunk ITT!
www.pszicho.net