2013. március 13., szerda

Ítélethirdetés első fokon

  
Lásd: ITT!


A Bírónő felolvasta az ítéletet, majd az indoklást. A másodfokú vádlott nem jelent meg a tárgyaláson, az ügyvédje kimentette. Ez azonban nem akadályozta meg az ítélethirdetést, melyet a hallgatóság fegyelmezett és feszült  figyelme kísért.
A kis tárgyalóteremben telt ház volt a nagy médiaérdeklődés miatt.  Halas, Majsa, Kecskemét, RTLKLUB, HírTv, MTV, Kékfény, Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, Magyar Nemzet…
A bírónő igen alapos vizsgálatoknak adott teret az eljárás folyamán, - legalábbis ami az első és másodfokú vádlottakat illeti, - aminek következtében a különböző bírói meghallgatások és igazságügyi szakértői vizsgálatok eltérő módszereket alkalmazva és jelentős időeltérést követően is ugyanarra a következtetésre jutottak, melyek ezzel, az első szakértéseket megerősítve immár megcáfolhatatlannak tűnnek. Úgy tűnik nekem, mintha Kastyják János ügyvéd úr a „saját kardjába dőlt volna”, a szakértők véleményének megkérdőjelezésével, hiszen az általa kiharcolt újabb és újabb vizsgálatok csak védence bűnösségét erősítették meg.

Írásom közben a Halas Tv Híradójában rövid összefoglalót hallhattunk az ítéletről, téves kontextusba emelve – vsz. híranyag hiányában – az ügy kirobbantásakor, az egyik ápolónővel készített riportot vágták be, aminek ennek az ügyhöz semmi köze nem volt… Az akkori feljelentés tárgyában megnevezett történések és személyek nem kerültek a bíróság elé a mai napig. Az ügyben elrendelt ügyészségi nyomozás során - ide bevághatták volna Téglás Péter vezető ügyész nyilatkozatát -, a kollégák és vezetők tanúvallomásai alapján kerültek eljárás alá a jelenlegi vádlottak.
Reméljük, ezt a csorbát, Pozsgai Ákos, a Halasi Tükör jelenlevő munkatársa majd kiköszörüli...

Érdekes volt, és a kecskeméti Juhar utcai gyermekjogi képviselő nyilatkozatát juttatta eszembe (Nem történt bántalmazás, mert neki soha nem jelezték a gyerekek, hogy őket bántalmazták volna!) a bírónő azon mondata, hogy Petrich István ellátottjogi képviselő azt nyilatkozta az ügyben, hogy a lakók sosem fordultak hozzá azzal a panasszal, hogy bántalmaznák őket… Ezt, a lakók gondnokai is megerősítették…
A bírónő azt is elmondta, hogy a tanúk vallomása ellentmondásos és gyakran ellentétes volt…

Az eljárás eredményeként – bennfentesként - megerősítést nyert bennem, hogy a nyilvános tárgyalás megakadályozása ártott a teljes igazság felderítésének…
Ennek ellenére elmondhatom, hogy a bírónő nagyon alapos és lelkiismeretes munkát végzett… nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot az ítélet indoklásában felsorakoztatott tények, érvek, szempontok, bizonyítékok egymásra építésében, kérdések mérlegelésében, kételyek eloszlatásában, a meggyőződés feltárásában, bizonyossá válásában, logikus következmények ismertetésében, a bizonyítékok felsorakoztatásban…

Azért elgondolkoztam…
Míg korábban, szinte az egész intézmény egy emberként állt a „lufis” tüntetésen a vádlottak mellé, addig az ítélethirdetésen Faddi István hivatásos gondnok urat  leszámítva senki sem jelent meg… Pedig, elkélt volna a támogatás, most még inkább… A szűk hozzátartozókon és rajtam kívül más nem jelent meg. Az intézmény dolgozói, régi, vagy új vezetői közül sem jött el senki… Ez nekem nagyon beszédes...

Igaz, nem volt könnyű ott ülni és másfél órán keresztül hallgatni az ítéletet… Másoknak még nehezebb volt…
Volt, aki nem is vállalta.
S voltak, akik viszont már nem is választhattak…


További híradások: ITT! 


Levélküldés: ITT!                   Facebook

2013. március 12., kedd

Igazságtalan ítéletre várva…

  

Holnap megszületik a kiskunhalasi ápolók ügyében az ítélet (Nagyné Dr. Tajti Ilona Katalin bírónő által), első fokon…
Zárt tárgyalás révén, nem hallhattuk a vád (Dr. Darázs Gyöngyi ügyésznő) és a védőbeszédeket (Dr. Martinov Tibor és Dr. Kastyják János ügyvéd urak)… sem. Ez utóbbit külön sajnálom, hiszen azok sokat elárultak volna arról, hogy mit gondolunk az igazságosságról, az egyenlőségről, a morálról, a felelősségről, a szabadságról, a hivatásról…  és persze önmagunkról.

Az üggyel kapcsolatban számtalan kételyem akadt, amiből néhányat ezúton kívánok megosztani:
Hogyan lehetne igazságos ítélet azon a bíróságon, ahol még a nyilvános tárgyalásokon való részvételt is megtiltják!
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol kezdettől politikai nyomás nehezedik az igazságszolgáltatásban dolgozókra…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, amelyben nemcsak az érdekelteket, hanem a nagy nyilvánosságot is kizárják
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a valódi bűnösök, társtettesek, bűnrészesek, felbujtók és felelősök nincsenek jelen
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a vádlottak között áldozatok is vannak… A rendszer, a vezetés, a szakma, a téves ideológia, a politika áldozatai… Csak hogy néhányat említsek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben az igazi áldozatok már nem szólalhatnak fel, s őket senki sem képviselhette
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a tanúk – a nyilvánosság kizárása mellett - hamisan tanúzhattak
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, mely a hamis tanúzás bűntettét nem kívánja szankcionálni… vagy tévedek?
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben koronatanúnak minősülő kollégák meghallgatását mellőzték
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a szakma prominens képviselőit éppúgy nem kérdezték meg, ahogy a független jogvédő és érdekképviseleti szervezeteket...
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a becsületes szakemberek elhivatottságát, szaktudását, pártatlanságát és lelkiismeretességét megkérdőjelezhetik…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a perrel kapcsolatos egyéb bűncselekmények, felderítetlenek maradnak
Hogyan lehetne igazságos ítélet ebben a perben, amikor ezzel párhuzamosan az igazság mellett kiállókat rabosítják és elmarasztalják (megrovások, próbára bocsátások), ellehetetlenítik (felsőbb utasításra kirúgatják)…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a potenciális tanúkat megfélemlíthetik (gépkocsik robbantása – a tettes ismeretlen), egzisztenciális félelembe tarthatják, hazugságokra serkentik, sőt a tanúvallomást is megtagadhatják…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol közpénzből évekig szándékosan elhúzhatják az eljárást, kétségbe vonva az igazságügyi szakértők megalapozott véleményét, elodázva a közérdeklődést tanúsító figyelmet éppúgy, mint a  bűncselekmények fajsúlyos voltát…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a mulasztást elkövetők nem felelnek tettükért… Azok, akiknek az eredendő problémákat már réges-régen fel kellett volna tárni, nem pedig a szőnyeg alá söpörni, hanem orvosolni és ez által mindez megelőzhető lett volna
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol a politikai felelősök nincsenek megnevezve, felelősségre vonva…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, melyben a nyilvánosság kizárása mellett is csak egyoldalú, mérsékelt, vagy elbagatellizált tájékoztatást engedélyeznek a médiumok részéről…
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan perben, ahol mindkét politikai ellentábor érdekelt, sőt érintett, s a médiumok pártállástól függetlenül egységes, - nem betegközpontú - szemléletet képviselnek.
Hogyan lehetne igazságos ítélet egy olyan per alatt, mellyel párhuzamosan a dolgozóknak minisztériumi engedélyhez kötik az interjúadást, megakadályozva ezzel a szabad véleménynyilvánítást és korlátozva a szólásszabadságot!
Hogyan lehetne igazságos ítélet ott, ahol a dolgozóknak fejvesztés terhe mellett kellett tüntetniük és kiállniuk az intézetben folyó munka és a vádlottak ártatlansága mellett…

Egy dologban reménykedünk, hogy az ítéletet nem hagyják el-kastyjákolni! Tudom, nincs ilyen szó, de engedjék meg nekem, hogy egy kis szójáték formájában, eljátszadozzak imígyen… Remélem, egy valaha táncos-komikusnak készült ügyvédnek maradt még annyi humorérzéke, hogy ezt a tréfát elnézi egy botcsinálta nyelvújítónak, aki egyik reggel e szóval ébredt … (Az észak-amerikai kontinensen MacGyver közkedvelt sorozatát követően új szót alkottak arra, ha valamit sikerült roppant találékony módon véghezvinni, megoldani: azaz MacGyverelni (e: mekgájverelni)!) 

Hogyan is lehetne igazságos ítélet egy ilyen perben? Szerintem sehogyan… Mert a fentiek alapján nem születhet igazságos ítélet. Akármi is lesz, túl szigorú, vagy túl enyhe ítélet fog születni… Nézőpont kérdése… S azt is sejthetjük, hogy az ítélet nem itt dől majd el. Csak halkan mondom, mégcsak nem is másodfokon…  S még halkabban mondom, hogy csak a vájtfülűek hallják: már réges-régen eldőlt… Odafönt… Vagy inkább odaát.
Eszembe jut mit tett Jézus, amikor provokálták, s a házasságtörő asszony kapcsán igazságtalan ítéletet akartak kikényszeríteni belőle… No nem mintha ártatlan lett volna a vádban, hanem, mert a másik bűnöst (a férfit) nem hozták elé… Nem volt tanú sem… És bármilyen ítéletet hoz, vagy a vallási, vagy a római törvényt  sérti meg (ha nem ítéli el, megszegi Mózes törvényét, ha  elítéli, akkor a rómaiak (ti. senki sem hozhat Róma nélkül halálos ítéletet!) és a saját (szeretetet és megbocsátást hirdető) törvényét szegi meg. Ezért sem lehetett igazságos ítéletet… Hogy mit tett? A jelenlevő írástudók és farizeusok titkos bűneit, vagy azok neveit a porba kezdte el írni… Ettől aztán úgy megrémültek, hogy inkább visszakoztak… Ők megtehették… Az igazságszolgáltatás ma nem teheti meg… 
Mert ők nem a bűntől, hanem csak a bűnöstől próbáltak megszabadulniMilyen ijesztő,  kétezer év óta alig változott valami... Mégis tovább fajult: nem a bűnt, nem is a bűnöst, hanem a lelepleződést akarják elkerülni... Sőt, mára olyan mélyre süllyedt a morál, hogy a tudatlan emberek hivalkodnak a bűneikkel...
A válasz azonban ma is él még: „Menj el, és többé ne vétkezz!

Egyet azonban megtehet a bíróság, és el is várjuk tőle: mérlegeljen, majd szolgáltasson igazságot, befolyásmentesen, legjobb tudása és lelkiismerete szerint!Levélküldés: ITT!                   Facebook

Személyi változások az intézménybenKapcsolódó: Terrorelhárítás
(*Piros színnel jelöltem azokat, akik nem dolgoznak az intézményben. *Zöld szín a 2013. decemberi állapotnak megfelelően frissítve.)
Némi reménységre adhatna okot, ha visszatekintünk az intézményben történt személyi változásokra… Gondolok itt elsősorban a vezetés körében zajló fluktuációra. Talán néhányan olvasták az intézményvezetői pályázatomat, melyben a további működés alapfeltételeként a jelenlegi (akkori) vezetés teljes megújulását (távozását) irányoztam elő… Ki tudja, hátha megváltozott a döntéshozók véleménye, és belátták a benne foglaltak szükségességét…
Az alábbi felsorolás tájékoztatás jellegű és nemcsak a felső vezetést, hanem azokat is megemlítem, akik hangsúlyos szerepet kaptak az intézmény életébe. 

*Simon Ilona igazgatónő  lemondott (bejelentette távozását, de maradt). Két év 8 hónap után szűnt meg a munkaviszonya, úgy tudjuk, átkerült egy kiskunhalasi középiskolai intézménybe.
Dr. Szűcs Erzsébet szakmai vezető (felmentéssel) nyugdíjba ment.
Maczkó Lászlóné főnővér (Dr. Szűcs Erzsébet testvére) többszöri nekifutással, nyugdíjba ment.
Dr. Molnár Árpád pszichiáter (Dr. Szűcs Erzsébet férje) jelenleg is főállásban dolgozik az intézményben.
Kispál Ernőné főnővér (igazgató asszony rokona) nyugdíjba ment.
Patai László TMK vezető (Kispál Ernőné testvére, igazgató asszony rokona) nyugdíjba ment.
Zöldhegyi Gyuláné belsőellenőr, azonnali felmondással távozott, állítólag már megbánta.
K. Zoltán gazdasági igazgató (?) a megyéhez került.
Szőke Pálné gazdasági vezető (Kunos Zoltán helyettese) a megyéhez került.
Borbás Andrea főápoló asszony felmondott.
Visnyei Ágnes mentálhigiénés csoportvezető lemondott vezetői megbízásáról.
Férje, Török András az új, integrált intézmény vezetőségének tagja lett.
Dr. Pethő Zoltán pszichiáter már nem szupervizor az intézménynél. 
H. Kornél (vádlott, ápoló) úgy tudjuk, Németországban dolgozik.
P. Tibor (vádlott, ápoló, kitüntetett dolgozó) továbbra is az intézetben, a betegek mellett dolgozik.
F. Zoltán (vádlott, ápoló, szociális munkás) nem dolgozik az intézetben. A jogerős bírói ítélet következtében jelenleg fegyházbüntetését tölti.
Petrecz Krisztián (tüntetésszervező, ellenblogger, 7. osztályos ápoló) ápolóként  dolgozik.
K. Judit (7. osztály volt főnővére, az események után kitüntetett dolgozó) jelenleg is főnővér.
L.né V. Judit (aki a betegek védelme érdekében, a szolgálati utat betartva jelzéssel élt, majd az elutasítást és fegyelmi felelősségre vonását követően az ügyészséghez fordult), ápolóként dolgozik az intézményben.
T.né D. Éva (közhasznú ápolóként dolgozott, aki szintén felemelte szavát a betegbántalmazások és a megalázó bánásmód miatt) kártérítési pert nyert első fokon az intézettel szemben.
M. Alíz (német tanár, a Molnár-Szűcs főorvos házaspár gyermeke) továbbra is a mentálhigiénés csoport tagja.
N. Krisztina kitüntetett gyógypedagógus, jelenleg is az intézmény munkatársa, a mentálhigiénés csoport vezetője.
Vincze István (aki három ízben vállalta el a megbízatást az intézmény vezetésére) jelenleg foglalkoztatás-szervezőként és lelkigondozóként dolgozik.
Tajti Csaba ápoló, szakszervezeti vezető munkaszerződését megszüntették, munkajogi kártérítésben részesült.
Uray Erzsébet (közalkalmazotti tanácstag, foglalkoztatás-szervező, a netrefel.net blog életrehívója) már nem dolgozik az intézményben, elbocsátották összeférhetetlenség miatt, jelenleg munkaügyi perben áll az intézménnyel, melyet első fokon elvesztett.

Bár a fentiek mintha igazolni láttatnák az általam előirányzott változások szükségességét, lehet, hogy csak véletlen egybeesésről van szó…. Mindenesetre elgondolkodtató… Ahogy az is, hogy egyetlen vezetőt sem vontak felelősségre az intézményben történtekért, azokat sem, akiket már elmarasztaltak. Igaz, a holnapi nap után még Bányai Gábor beválthatja korábbi ígéretét, ami a számonkérést illeti. Bányai Gábor lett - Lukács László helyett - Kiskunhalas város fideszes országgyűlési képviselő jelöltje.
S bár lehet, hogy a fentieket, az általam előirányzottakat önkéntelenül váltották valóra, önkéntelenül megvalósíthatják a benyújtott szakmai programok legjavát is... a lakók, a hozzátartozók és a munkatársak megelégedésére…
A szakma pedig végre felállhatna… vagy tapsolni, vagy odébbállni. A döntés a kezü(n)kben van.Levélküldés: ITT!                   Facebook

2013. március 11., hétfő

A politikai hatalom manipulációja


 „Chomsky tízparancsolatának is neveznek, lévén hogy a Mester ezeken keresztül magyarázza a mindenkori politikai hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek természetrajzát. Az ő szavaival: ezek a hatalmi diverzió médiastratégiái
 
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2.) A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet (majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk).
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.  
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.”

Honfitársunk küldte, köszönjük!Levélküldés: ITT!                   Facebook

Olvasói levelek - Integráció
Visszatérve egy picit az integrációra!
Jó pár alkalommal olvastam ezen a blogon, hogy a nagy hatalmi formák, a zsarnokság mindig elbukott még a történelem folyamán.
Valóban így volt ez mindig.
Van egy értelmes és pontosan ide illő történelmi megfogalmazás, melyet most idézek:

"Alapos érvekkel van alátámasztva az, a szűkebb-tágabb körben elfogadott hipotézis és hangoztatott vélemény, hogy a politikusok íróasztalán megszületett, eltérő fejlettségű és etnikai összetételű, különböző kulturális hagyományokkal rendelkező területi egységeket (régiókat) a centralizált államhatalom sem képes hosszú távon eredményesen működtetni, a fejlődési különbségekből adódó gazdasági és politikai ellentéteket mérsékelni, kordában tartani, az egyes régiókban élők közötti összetartozás-tudatot elmélyíteni. "

Tehát értelmezve, a fenntartó és a lobbizók író asztalán megszületett a döntés.
Az eltérő fejlettségű etnikum ebben az esetben az ellátást igénylők különböző státusza (szenvedélybeteg, demens, fogyatékos, halmozottan fogyatékos, pszichiátriai beteg stb.).
A centralizált államhatalom ebben az esetben Kaskantyú és vezérkara.
A fejlődési különbségek viszont az annektált intézmények közötti óriási szakmai minőségi különbség.
Sajnos az integráció nem a jól működő egységek módszereit veszi alapul, hanem a hatalmi szóval diktáló integrációs központét.
A bukás kockázati lehetősége ezért jóval magasabb.

-----
Névtelen új megjegyzést írt a(z) "Farsangolunk..." című bejegyzésedhez: 2013. február 27. 21:38

Végig olvastam az írásokat, elszomorító a hozzászólók véleményének alapján a jelenlegi vezetés.
A jó vezető beszélget a dolgozókkal, az intézetben történtekről, nem érezteti, hogy Ő feljebb rangú.
Meg próbálja a lehető legjobb hangulatot teremteni maga körül, ez a legalapvetőbb alapja a főnök beosztott kapcsolatának. Egyik osztály dolgozója a másik osztály dolgozójával beszél, azt egy jobb légkör kialakításának könyvel el, nem pedig büntetendő cselekménynek.
Az a vezető a jó aki a szívével lát, nem pedig az árulkodók nyelvével.
Lehet még jobb, ha a betegeket emberszámba veszik, a szakképzett dolgozókat megbecsülik, és az intézet összekapcsolásának ellenére színvonalas gondozást biztosítanak a betegeknek, tisztelik a munkatársakat, azok mellett teszik le a voksot, akik a lakóikért szót emelnek, vagy szólni mernek ha valami nem jól működik, mert az igazgatói irodából nem látni a problémákat, ahhoz az ápolók szava szükségeltetik, jobb helyeken legalábbis így van.
Ibolya.

-----

"Szó sincs megalázásról.
Azt is elhiszem, hogy mindent megtesz a betegekért, de a módszerek és az önfényezés elhomályosítja a pozitív dolgokat.
Erzsikének igaza van rengeteg munka és tudás rejtőzik a már jól bevált és régen elkészített protokollokban.
Minden intézetet érintő ellenőrzés ezeket elfogadta és kiemelten kezelte.
Még az EU-s ellenőrzés is csodálkozva vizsgálgatta a nyomtatvány rendszerünket.
Ennyit a múltról.
Ma, ami eddig volt mind kidobandó, mert nem tetszik nekik, holott a jogszabályokon alapul minden protokoll leírás és nyomtatvány.
Kaskantyún úgy gondolkodnak, hogy ha már van integráció, olvasszunk be mindent és tegyünk mindent egy kaptafára, de úgy, hogy a minta Kaskantyú az adott.
Néhány példa.
Ott egy kis intézményben történik az osztály átadás –átvétel, oly módon, hogy mindenki együtt van és egy gyors felsorolás történik, hogy nem történt semmi.
Naponta viszik a nővéreket oda, hogy csodálkozva nézzék a semmit.
Itt osztályonként történik, de ezt meg akarják változtatni, hogy minden gondozási részleg hallgasson meg minden gondozási részleget a lakók névsorának teljes felsorolásával.
Mikorra lesz egy ilyen értekezletnek vége, mikor tud haza menni a műszakját leadó nővér, ki fizeti meg a plusz munkában töltött idejét és ki kárpótolja, ha nem éri el a buszát vagy vonatját.
Egyébként is az élet Halason értekezletek halmazából áll, dolgozni alig van idő.
ugyanezt csinálják a takarítónőkkel is.. Ugyanezt csinálják a konyhai dolgozókkal soroljam még tovább.
A helyes út az lenne, ha ők mennének el Kiskunhalasra is és Lajosmizsére is tanulni, mert mind a két intézet dolgozóitól tanulhatnak.
Ami most történik az egy hatalmas sötét alagútba való bemenetel."

Levélküldés: ITT!                   Facebook