2013. március 4., hétfő

Megcáfolt valótlanságok
– folytatódott a munkaügyi perem

 
Folytatódott a munkaügyi perem az ellentanúk meghallgatásával…
Az első tanú N. Krisztina gyógypedagógus egy ítélet felolvasásával kezdte a tanúvallomását… Érdekes volt – bár nem meglepő –, felolvasta a általuk (harmadmagával) ellenem Polt Péternél, Orbán Viktornál, Bányai Gábornál, Lukács Lászlónál, stb. indított becsületsértési perben született elmarasztaló ítéletet, (indoklás nélkül): 3 év próbára bocsátás…
Valamiért fontosnak tartotta leszögezni, hogy nem ő írta az összeférhetetlenségi indítványt ellenem, mert akkor neki más elfoglaltsága volt! (?)… Vallomása során érdemben nem tudta bizonyítani az állításait, ahogy azt sem, hogy akadályoztam a munkát, nem vettem részt a munkában, nem vállaltam a nyaraltatást… stb. Sőt, elismerte, hogy elvállaltam volna a nyaraltatást, ha nem mosogatni, hanem foglalkoztatni kellett volna a betegeket… Még azt is elmondta, hogy arra (foglalkoztatásra) nem kellettünk, arra ott voltak az ápoló kísérők (? * a szerk.)… Ez pedig, mintha némi szakmai kompetencia és identitászavarról árulkodna…
Kérdésemre beismerte, hogy igazgatónő arra kérte a csoportot, hogy írják össze, hogy miért nem lehet velem együtt dolgozni! Erről ő maga tájékoztatott a munkatársi megbeszélésen a csoport előtt. A bírónő megkérdezte, hogy „Valóban utasította igazgató asszony a csoport tagjait, hogy írják össze, miért nem lehet Uray Erzsébettel együtt dolgozni?” „Nem, nem utasított igazgató asszony, hanem megkért minket, aminek mi eleget is tettünk.” – nyilatkozta a bíróságon N. Krisztina. Ez a kijelentése ellenkezni látszik az előzővel, miszerint ő ebben nem vett részt, mert más elfoglaltsága volt…
Bírónő kérdésére elmondta, hogy a nézeteltéréseket – másokkal ellentétben – ő nem próbálta meg velem megbeszélni, mert nem voltunk, csak köszönő viszonyban. Én úgy emlékszem, hogy nem volt velem még visszaköszönő viszonyban sem. (Lásd: ITT!
A „Miben akadályoztam a munkát?” kérdésre válaszul elmondta, hogy úgy konkrétan nem akadályoztam a munkát, hanem miattam több kollégának pszichoszomatikus tünetei lettek és orvoshoz, táppénzre kényszerültek menni… valamint rossz hangulat volt a csoportban, ami rányomta bélyegét a munkavégzésre is… Csak halkan jegyzem meg, hogy a fenti időszakban – amikor a levelek születtek ellenem – fekvőbetegként tartós táppénzen voltam. Elismerte ugyanakkor, hogy levelem következtében (Lásd: ITT!) a csoportot raportra hívta igazgató asszony, amikor is, ők elhatárolódtak a levelemben foglaltaktól, és a személyemtől… Ezt követően történtek a pszichoszomatikus megbetegedések… még mindig a távollétemben… Megjegyzem pszichoszomatikus megbetegedést a szorongatott helyzet is okozhat, amikor olyan utasítást kell végrehajtani, amivel valójában az illető nem ért egyet: pl. hazugságra kényszerítés, felszólítás a személyemtől való elhatárolódásra, összeférhetetlenségi indítvány aláírása, bíróságon hamis tanúzás, stb.
Kértem végül, hogy olvassa fel az elmarasztaló ítélet rá vonatkozó indoklását:
„Az összeférhetetlen gyógypedagógus, aki minden vezetőt kisajátított, majd kicsinált, mert babérokra tör? Aki kivonult az énekkarból, mert ő egyházi énekeket nem énekel… aztán meg átveszi az énekkar vezetését, és ő megy templomi zenei találkozóra, azokkal a zsoltárokkal, dicséretekkel, amiket én tanítottam be… Persze ő van rám megsértődve azóta is…”
(Ez egy kiragadott rész volt egy főcikkhez írt hozzászólásomból, melyet elismertem, hogy én írtam és annak valóságtartalmát is fenntartottam… Ezért kaptam 3 év próbára bocsátást a halasi bíróságon… Megjegyzem, a több mint 1000 bejegyzésből és közel 15.000 hozzászólásból ezért a hozzászólásért marasztalt el a bíróság, illetve egy olyan kifejezésért („hímringyó”), mely nem tőlem származik, s ami már a rendőrségi tanúmeghallgatásom (eltitkolt tárgyának!) időpontjában sem szerepelt már a blogon, mivel megjelenését követően törlésre is került… Egyébként kérésüknek megfelelően a többi kifogásolt bejegyzést is töröltük, még a tárgyalások előtt!)
Tanúvallomásával kapcsolatban annyit megjegyeznék még, hogy az igazmondás tekintetében pozitívan csalódtam, sokkal rosszabbra számítottam…

A gyógypedagógus után M. Alíz fejlesztőpedagógus, a főorvos házaspár lánya tett tanúvallomást -  a hamis tanúzást a törvény bünteti felszólítás tudomásulvételét követően -. Elmondta, hogy én öntörvényű, feszültségkeltő, bomlasztó voltam és akadályoztam a munkájukat! Az öntörvényű alatt ő nem azt értette, hogy megszegem a törvényeket, vagy a szabályokat, hanem, gondolom azt, hogy egy felsőbb törvénynek (isteni parancs) engedelmeskedem, aminek következtében – nem mellesleg - betartom az alsóbb törvényeket is (pl. munka törvénykönyve, ÁNTSZ előírások, etikai kódex, szakmai sztenderdek, együttélési szabályok… stb.), még akkor is, ha a vezetői utasítások adott esetben ellenkeznek ezzel (pl. mosogatás, ételosztás), vagy a józan paraszti ésszel (pl. hőségriadó alatt, vörös riasztáskor nem rendezek betegeknek szabadtéri sportversenyt, vagy nem szervezek buszos kirándulást, mert ez még akkor is betegveszélyeztetés, ha a Közigazgatási Hivatal semmi kivetnivalót sem talált a vizsgálat során!).
Hogy miben akadályoztam a csoport munkáját, erre nem tudott konkrét választ adni, vagy egyetlen példát mondani.
Elmondta még, hogy megkértek, hogy a nevükben ne írogassak leveleket, nem kell képviselnem az érdeküket, (közalkalmazotti tanács elnökeként sem). Ez valóban elhangzott. Igaz, ezt akkor is meg kellene tennem, ha csak egy egyszerű törvénytisztelő állampolgár lennék…  ráadásul a hivatásom szakmai – etikai normái is megkövetelik ezt, arról nem is beszélve, hogy a közalkalmazotti tanácsba beválasztva  a munkatársak szavaztak bizalmat kétszer egymás után is, nem mellesleg a legtöbb szavazatot szerezve… Tudják, én így működök, így tudok jól aludni…
Kifogásolta még, hogy én nem tartottam őt szakembernek, pedig ő egyetemi végzettségű pedagógus (német tanár). Igaz, ez még mindig szociális intézmény, nem pedig oktatási! Engem meghazudtolva azt állította, hogy amikor odajött dolgozni már volt diplomája… Ezt később, a jegyzőkönyvezés során mégis visszavonta. Tévedésről nem lehetett szó, hiszen munkába állását követően a szakdolgozata elfogadtatása végett, fél évig nem dolgozott az intézménybe.
Elmondtam, hogy szociális intézménybe egy pedagógus (ő nem gyógypedagógus) nem szakember, még ha egyetemet végez is… Más a tárgya ugyanis a képzésnek, a tematikája, a módszere, stb. és más identitást feltételez. Ennek megerősítésére előadtam, hogy M. Alizt sajnálatos módon egy lakó megverte, ami bizonyos szakmai hozzáállás, ismeret és tapasztalat birtokában megelőzhető lett volna… Ezzel pedig nemcsak önmagát sodorta bajba… (Lásd: Felelőtlen felelősök)
Bírónő kérdésére határozottan állította, hogy az, hogy a szülei vezetők az otthonban, az az ő megítélését, a vele való bánásmódot, elbírálást, semmiben nem  befolyásolta. (Lásd: Nevén nevezzük és Működési zavar). Ezt cáfoltam, s elmondtam, hogy a csoportba kerülése megosztotta a csoportot a köré gyülekezők és a kiszorulók táborát létrehozva. Erről nem feltétlen ő tehet, hanem a csoporttagok, akik így igyekeztek édesanyjánál (szakmai vezető Dr. Szűcs Erzsébet) kedvezőbb megítélést kieszközölni… Elmondta még, hogy én feljelentettem a hőségriadóval (vörös riasztás) kapcsolatban az intézményt, pedig ő – aki kirándulni vitte a lakókat – mindenre odafigyelt: vizes törülköző, hűtött ital, fejfedő, légkondicionált autóbusz… és nem volt kiírva a szegedi vadaspark bejáratára, hogy aznap nem látogatható! Sőt, nagy örömére a garai otthon fogyatékos lakóival is összetalálkoztak a parkban… Tehát, ők sem találtak semmi kivetni valót abban (a garai otthon igazgatója az a Petrich István volt, akit a lakóink ellátottjogi képviselőjeként ismertünk!), sőt a későbbi közigazgatási hivatal vizsgálata is mindent rendben talált. Ebben sajnos igazat kellett adnom, bár továbbra sem értek egyet velük. Cáfoltam viszont a feljelentés személyemhez kötését, amelyről a bizonyító jegyzőkönyvet korábban már benyújtottuk a bíróságnak.
Nem tagadta jóindulatomat, hogy az én ötletem volt a kisállatterápia, mint foglalkoztatásforma személyéhez köthető bevezetése is, aminek szakirodalmából anyagot szereztem és adtam át neki, lévén, hogy korábban állatmenhelyen önkénteskedett… segítve ezzel is a beilleszkedését.
Miután a nyaraltatásokon való részvételek gyakorlatát (önkéntesség) tisztáztuk, az ő részvételének minőségére már nem tértünk ki, ahogy az ominózus – és következmények nélkül maradt - táppénz alatti konferenciázás esetére sem… Pedig ezek is cáfolták volna azon állítását, hogy ő, a szülei révén nem volt kivételezett helyzetben. Nem akartam őt leleplezni, - ez, itt sem viszi előbbre az én ügyemet -, ráadásul az igazmondásban épp akkor és ott vizsgázott…

Ezen a tárgyaláson a bírónő akaratlanul is sokat elárult nekem magáról…
Talán a bírónő is úgy látta, hogy a tanú állításai gyenge lábakon álltak, ezért úgy érezhette, hogy a tanú védelemre szorul… Én, mindenesetre meglepődtem a bírónő elfogultságán: M. Alíz volt az egyetlen tanú, aki indokolatlanul és érthetetlenül ülve tehetett tanúvallomást… A bíróság – tudtommal - minden esetben felszólítja a tanúkat, hogy álljanak fel a vallomástétel idejére!
Amikor a diplomaszerzés idejének tényét módosította a jegyzőkönyv felvételekor, akkor a bírónő elbagatellizálva megjegyezte: No jó, de akkor már maga EGYETEMRE járt! A harmadik, ami szintén furcsán hangzott, az a bírónő azon megjegyzése a feljelentés cáfolatommal kapcsolatban, hogy de hát „a kollégák azt nem tudhatják pontosan, hogy az most feljelentés, vagy bejelentés, vagy micsoda… Itt is hányszor előfordult a bíróságon, hogy a tanúk azt hiszik, hogy ők gyanúsítottak, vagy vádlottak!” Az összeférhetetlenségi indítványokon – amire az elbocsátásomat alapozták – mindegyikben ez az állítás szerepel, személyem elleni kifogásként.
Elhihetik, nekem, aki azóta is segélyre kényszerülök Simon István (Simon Ilona férje) által vezetett szociális osztályon, nem olyan bagatell, hogy tudhatják-e a tanúk, vagy sem, hogy mit is állítanak…
A végén pedig nekem szegezett egy kérdést a bírónő: „Mondjam már meg, hogy lehet az, hogy 10 tanú ugyanazt állítja, én pedig annak az ellenkezőjét!?” Úgy sejtem, hogy erre a bírónő is tudja a választ – s bár költői kérdésnek is vehettem volna -, azért annyit mégis megjegyeztem: Hát, így…
Mert, ha megmondanám amit gondolok és tudok, akkor azt nem tanúvallomásnak,  nem jogos védelemnek, vagy szabad véleménynyilvánításnak, vagy hasonlónak vennék… nekem elhihetik.

A következő tárgyalásra még várni kell, mivel tisztázni kell az új fenntartóval, hogy perben állunk-e, s az ügyvéd úr kap-e tőlük megbízást a képviseletre…
A folytatásban, a következő ellentanúk meghallgatására kerülhet sor: Simon Ilona (a lemondott igazgató) és Visnyei Ágnes (a lemondott mentálhigiénés csoportvezető)…

Gondolhatják, már alig várom… Hogy vége legyen.

Folyt. köv.

Levélküldés: ITT!                   Facebook

19 megjegyzés:

 1. Az ex vallomására kíváncsi leszek. Mivel magyarázza,hogy hazugságra kényszerítette a dolgozókat,csak azért,hogy a betegverőknek segédkezzen.
  A jelentők és Uray Erzsébet mellé állt volna ma is igazgató lehetne.
  Fordítva ült a lovon, de ráfázott mert lebukott!
  Nem Uray, Dolgozó írta..

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A kudarctól való félelem mögött ott húzódik egy lépcsőfok, ez pedig a gyávaság. Mert aki gyáva, az fél is mindentől...

   Dr. Csernus Imre

   Törlés
 2. N.K. mindig is olvasta a blogot. A tiltás ellenére is.De az sincs kizárva, hogy néhányan ezzel voltak megbízva.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. N. Krisztina a bíróságon elismerte, hogy olvasta a blogot, sőt ma is olvassa.
   Vsz. rá a tiltás nem vonatkozott.
   A bírónő - az én tanúmmal ellentétben - tőle nem kérdezte meg, hogy írt-e a blogra?
   Nekem ez is árulkodó volt.

   Törlés
 3. Az elég felháborító,hogy a bíróság nem pártatlan és kivételezik egyesekkel. Én is voltam már tanú, bizony állnom kellett végig.Ez a tisztelet jele,és mindenkitől megkövetelik.

  VálaszTörlés
 4. Elolvastam az állást keresek című bejegyzést.Mi az oka,hogy ennyi ideje nem talált munkahelyet? Kiskunhalason kívül is érdeklődött?Ami igaz,nagyon nehéz állást találni.

  VálaszTörlés
 5. Szerintem senki sem akar olyan munkaerővel dolgozni, akit nem lehet utasítgatni, ráadásul mások kárára nem hajlandó cselekedni, vagy hallgatni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt hivják munkahelyi hierarchiának.Egyébként káosz lenne ugy mint most!

   Törlés
  2. Káosz akkor van, ha mindenki azt csinálja amihez nem ért, vagy ami nincs, vagy nem lehetne a munkaköri leírásában, vagy amit a törvény tilt (ÁNTSZ - közegészségügyi szabályok: pl. fogisok ételosztása, stb.)
   A rosszul működő hierarchiában nem egyenértékűek az emberek, és nincs érdeme szerinti megbecsülése a dolgozónak, akár milyen jól végzi a munkáját... ezt tapasztalatból tudjuk...
   Normális esetben, szakmai szempontból minden ember munkája nélkülözhetetlen és ugyan olyan fontos, csak a kompetenciák szerint válnak el, és a felelősségben van különbség.

   Nem a hierarchiától van káosz vagy nincs, hanem attól, hogy alkalmatlan emberek kerülnek döntéshozó helyzetbe.

   Törlés
 6. Én mint az intézmény régi butor darabja mondom eddig még egyik igazgató sem kényszeritett semmire.Az is igaz azt sem türném hogy mások nyilatkozzanak helyettem.Eddig még senki nem kényszeritette afoglalkoztatosokat arra hogy mosogassanak,ételt osszanak,most viszont ez munkaköri kötelességük. Most aztán mindent kell csinálni csak foglalkoztatni nem. Az iskolai végzettséget illetően a jelengei vezetésnek is az a véleménye hogy nincs szükség semmiféle diplomára mert ezt a munkát nyolc osztállyal is el lehet látni /pl.erre Kaskantyu/.Ehhez mit szólsz Erzsike?Vagy igy már rendben van minden? A beszámólódat olvasva -ezt Te irtad-azt szürtem le hogy valóban öntövényü vagy.Remélem tudod ez mit jelent.Számomra azt hogy mások elvárásainak nem akarsz megfelelni,de az is lehet hogy nem tudsz és akkor ez már majd nem betegség. Az öntörvényü számára ugyanis csak egy igazság létezik a sajátja!!! Pedig abszolut igazság nincs!Azt meg hogy még a BIRÓSÁG is korrupt lenne nonszensz.Téged érintően ez már legalább a harmadik lenne-persze tévedhetek is!Javaslom frissisd fel jogszabályi és szakmai ismereteidet!No persze egy Öntörvényünek ez felesleges hiszen a szabályokat maga alkotja önmagaszámára!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ejnye-ejnye :) Dolgozni kell a fogisoknak :) Nagyon fáj mi? Érintett vagy!!!!

   Törlés
  2. A fogisok a saját kardjukba dőltek...
   Elhatárolódtak Uray Erzsébettől, amikor megvédte őket a mosogattatással kapcsolatban...

   Törlés
  3. A fogisok akkor sem oszthatnak ételt, vagy mosogathatnak, ahogy a takarítónő, vagy a portás, vagy a kertész sem... legalábbis a hatályos jogszabályok értelmében.
   Ha fertőzés lesz, azért a vezető a felelős... Ezen a sapka és a kesztyű sem változtat szerintem. Ha oszthatnának ételt, akkor miért küldték el őket az ÁNTSZ ellenőrzés alatt?

   No Zsozsonak üzenem, ez az öntörvényűség!

   Törlés
  4. Megint csak ez jutott eszembe: Tetszettek volna forradalmat csinálni! Lásd: http://netrefel.blogspot.hu/2012/11/tetszettek-volna-forradalmat-csinalni.html

   Törlés
  5. 7,36 te magadtól mentél tüntetni a betegverők mellett,vagy utasítva voltál?
   Van saját véleményed arról,hogy helyes volt a tüntetés vagy hazugságot védtétek?
   Munkás

   Törlés
 7. Folyamatban egy új törvénykezés a kormány részéről!

  Törvénybe iktatását tervezi a Fidesz kormány,hogy Médiának nyilatkozni nem lehet,betegek bántalmazásáról nem megfelelő ellátásukról gondozásukról, olyan otthonokban ahol idősek betegek,beteg gyerekek, állandó gondozásra szoruló,intézetek otthonaiban élőkről, semmi tájékoztatást nem lehet adni.
  Vannak gondozók ápolók,akiknek kötelességük,felszólalni ha a beteg embereket bántalmazni, éheztetni vagy bármire kényszeríteni látják.
  A betegek ellátásáért gondozásáért kapják a fizetésüket,ezzel egy időben felelősséggel tartoznak a beteg emberek, gyerekek,gondozásra szoruló emberek jogainak betartásáért, munkatársuktól is elvárják,hogy emberként bánjanak azokkal, akiknek az állapotuk miatt otthonokban kell leélni az életüket. Szólni kell a vezetőknek,ha problémát észlenek a gondozásban.
  Emlékezhetünk a Kecskeméti Juhar utcai botránynál is képviselő javaslatára a gyermek verés engedélyezését is törvénybe akarták iktatni,mivel ezzel megmentették volna az ottani igazgatónőt a felfüggesztett büntetéstől,pénzbírságtól és a szociális végzettséget megkövetelő munkától való eltiltástól.
  A Kiskunhalasi Pszichiátriai otthonban történtekről ugyan úgy nyilatkozott a fenntartó,mint Kecskemét estében. NEM, NEM, NEM, NEM TÖRTÉNT ilyen.
  Ismerős a szlogen, gyakorlás kérdése az egész.
  Egyetlen esetben sem igazolódott be a jelentők vádjai,ÚJ hír számomra,hiszen a jelentett személyek ellen nincsen eljárás folyamatban,nem vizsgálták Őket a mai napig úgy dolgozhatnak mintha semmi nem történt volna.Részletezzük:
  Van 3 vádlott, akikről nem tudjuk kinek a jelentése alapján lettek vádlottak.
  Ez a három vádlott nem az a 3 vádlott akire jelentést tettek 2009-ben.
  Először is az igazgatónak szóltak, aki nem foglalkozott az üggyel, a betegek érdekét jogait megsértve ezzel, és a megfelelő vizsgálat elmaradásával.
  Ha nem történtek meg a vádlottak esetei, akkor mi szükség volt tüntetésre?
  Ami nem történt meg azért tüntetni sem kellett volna.
  Nemi erőszak nem történt meg hallom a híreket, KI VOLT AZ AKI A MEGTÖRTÉNÉSÉT JELENTETTE?
  Hatóságok ellenőrző szervek semmit nem találtak, azonkívül,hogy a nem vádlott 3 embert jelentő személyt leakarták beszélni a jelentésről,mert kellemetlensége származik az ügyből.
  Arról nem beszélnek,nem szól írás,hogy a dolgozók követéseit a Kecskeméti Megyeházára eljuttatták,
  a dolgozók kérésével, kérdéseivel kapcsolatosan, a fenntartójukhoz.
  Vad vádak jelentek meg az interneten,ezeket miért nem cáfolták, miért nem mondták meg a dolgozóknak miért nem kapják meg a beígért kártyahasználati pénzt.
  Szóból ért az ember,erre sem volt egy értelmes mondat vagy cáfolat.30 körüli kérdést ha megválaszolja az illetékes,akkor nem duzzadt volna fel 50 kérdésre.
  Mert sok dolgozónak jutott eszébe más-más kérdés amit felírtak a Netre.
  A valódi jelentett személyekkel senki nem foglalkozott, a nyomózók is hidegen hagyták Őket Adminisztratív szabálytalanságokhoz sorolható az 50-ből 15 kérdés, nem lettek megválaszolva,úgy mint a fakivágás az intézet területén, engedély kérése nélkül,ez inkább gazdasági mint adminisztratív ügy. Mindenki szabadkozott kérdésekre Ő nem adott engedélyt,akkor ki adott?. .
  Egyházakkal hozzák összefüggésbe, amikor a Fideszre kellene hivatkozni,azzal is,hogy beteg emberekért nem tettek semmit,jogaikat semmibe vették és a szőnyeg alá söpörni igyekeztek.
  Emlékezhetünk, a botrányos séta ideje körül, bejelentették,hogy további 5 évre kinevezték az igazgatónőt,pályáztatás nélkül, úgy mint az előtte levő 5 évben is történt.
  A jelentő családjánál történt tűzeset után néhány nappal,már a lelkészt nevezték ki sürgősen,igazgató váltás történt. Ha nem történtek estek miért
  folytatása következik.


  VálaszTörlés

 8. A Fidesz képviselőknek, a kedvencének a védelme folyt, folyik jelenleg is.
  Az adófizetők pénzén még taníttatják,ma is az első diploma ingyenes de a többi nem.
  Nem vették észre a pénzt rossz helyre fektetik,fektették be,a betegverőket védte nem a rábízott betegek, érdekében lépett fel. Nem tudott dönteni a helyes és a helytelen között,mert hiába van sok diplomája valakinek, ha csak a hatom a kivagyok Én a fontos. Ő még nem tudja,hogy szívével lát az ember,és diploma sem kell hozzá,hogy jó döntést hozzon.
  A RTL klub mokka című műsorban,ezek alapján a rendőrből lett ügyvéd,jogtalanul rágalmazta a jelentőt, hazudozott róla ország világ hallhatta. Az egyik vádlott többször is a jelentő háza körül ácsorgott,megfélemlítés céljából.
  A jelentők mivel nem az Ő általuk jelentett személyek kerültek a vádlottak padjára,megérdemelnek annyit,hogy a valós jelentők nevét hozzák nyilvánosságra,hiszen ezekre az emberekre nem tettek jelentést.
  Hírzárlat van minden bent lakásos intézetben,ha nem megfelelő a gondozás ellátás, a szőnyeg alá lehessen seperni.
  Politikai takargatás volt mind a két említett intézetben, Látszanak a törvénykezések is ilyen ügyek elsimítására hoznak törvényeket.
  Nem történt ilyen? Mi szükség volt tüntetésre? Menet közben miért kellett ügyészt cserélni?
  A nyílt tárgyalás miért lett zárt tárgyalás,hiszen már a bántalmazottak elhunytak?
  Az igazságszolgáltatás dolgozói a Fidesz kiszolgálói lettek?
  Ebben az eljárásban Van egyáltalán igazságos döntés?

  WWW.Mediano.hu

  VálaszTörlés
 9. Az igazgatónő ellen folyt 2 azaz kettő eljárás szétforgácsolva,hogy kicsi büntetés legyen., amiért pénzbüntetést kapott,vagy már elfelejtettük?
  Érdekes fejleményt tár fel ez a hosszú írás.
  Mária

  VálaszTörlés
 10. N. K. nem vett részt abban, amire igazgatónő megkérte? "Mert éppen más dolga volt."
  Mi a manó!?

  VálaszTörlés

"Soha ne félj kimondani azt,
amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
  (Márai Sándor)