2013. július 24., szerda

NEM ÁRT(OTT VOLNA) TUDNI/ISMERNI AZ ELŐZŐEKNEK (MEGYEI VEZETÉS) A "KÁRTYAPÉNZRŐL"

 Minden bankhasználattal kapcsolatos költséget meg kell téríteni a közallkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők, illetve a fegyveres szerveknél dolgozók részére. Valamennyi státusztörvény rögzíti ugyanis azt, hogy a bankszámlahasználatból nem származhat hátrányuk a munkavállalóknak. Ha egy közszférában dolgozó munkáltatója nem téríti meg számára a bankszámla-használattal és a készpénzfelvétellel összefüggő költségeit, akkor - három évre visszamenőlegesen - először levélben érdemes azt kérnie, illetve a köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek közszolgálati panaszt érdemes benyújtaniuk, amire 30 napon belül választ kell kapniuk.

Amennyiben a munkáltató nem téríti meg a költségeiket, akkor közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével fizetési meghagyás kibocsátását kérhetik.

Tájékoztató a Kúria MFv.II.10.561/2012. számú ítéletéről, amelyben kötelezte a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatót a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére 

Dátum: 2013. július 19.

A munkaügyi bíróság a közalkalmazott keresetének helyt adott amelyben 5.462,- Ft bankszámla-költségtérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79/A. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva. A másodfokú bíróság az alperes marasztalását 3.440,- Ft-ra szállította le. Kifejtette, hogy a munkaügyi bíróság a többletköltségként jelentkező kiadások körét helyesen állapította meg a tranzakciós díjban, a számlavezetési díjban és a kártyadíjban, nem értett egyet azonban azzal, hogy a felperes által kimutatott banki költségek teljes egészében a munkáltató által megtérítendő többletköltségként jelentkeztek.
A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben.
A jogalap vonatkozásában helytállóan döntöttek az eljárt bíróságok, az összegszerűség tekintetében tévedett a másodfokú bíróság, amikor a bankkártya díjának, illetve a számlavezetési díjnak csak egy részét találta megalapozottnak. A  Kjt. jelen ügyben alkalmazandó 79/A.§ (1) és (2) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazottat megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára utalással, vagy ennek hiányában postai úton történik. Az illetmény átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetmény kifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.
A felperesnek az illetménye felvételével kapcsolatos éves bankkártyadíj és számlavezetési díj attól függetlenül merült fel, hogy kártyáját, illetve számláját az illetmény felvételén kívül egyéb tranzakciókra is használta-e. Mivel nincs mód negyedéves, vagy havi bankkártya kiváltására és a számlavezetési díjat akár egyszeri alkalommal történő illetményfelvétel esetén is meg kell fizetni, ezen összeg csökkentése a Kjt. 79/A. § (2) bekezdésébe ütközne, hisz ezáltal nem jutna hozzá a felperes az illetménye felvételével kapcsolatban felmerült költségéhez. Az illetmény kifizetésével felmerülő többletköltségek megtérítése nem függhet attól, hogy a közalkalmazott által elérhető bankok a fizetési számlák vezetéséért, illetve az illetmény egyszeri felvételéért milyen ajánlatokat tesznek közzé. Nincs olyan jogszabályi kötelezés, amely a közalkalmazott költségviselését írná elő, ha nem a munkáltató elvárásának megfelelő számlaszerződést köt. Így nem ütközött a jóhiszemű joggyakorlás követelményébe a felperes azon magatartása, hogy nem folytatott azzal kapcsolatban részletes vizsgálatot, hogy melyik számlakonstrukció eredményezné a munkáltató számára a legkedvezőbb feltételeket az illetmény felvételéhez.
Budapest, 2013. július 19.
                                                                                                           A Kúria Sajtótitkársága

Forrás:  http://www.lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-mfvii105612012-szamu-iteleterol-amelyben-kotelezte-kjt-hatalya-ala-tartozo

 

17 megjegyzés:

 1. Na végre egy jó hír.
  Ez bizony elég sokba is kerülhet az intézményeknek, persze nem magától indul el a folyamat el kel indítani kollektíven.
  Lehet az elindító a Közalkalmazotti Tanács is????

  VálaszTörlés
 2. Kérem, mutassa meg a táskáját!
  Munkahelyeken, főleg gyárakban gyakran kérik a dolgozókat a táskák kinyitására, akár minden munkanap végén, ha az mondjuk feltűnően nagy.
  A csomagátvizsgálás szabályai
  A csomagátvizsgálás szabályait a vagyonvédelmi törvény, a 2005. évi CXXXIII. törvény tartalmazza.
  A részletszabályok ismertetése előtt fontos ismerni a csomag fogalmát: az érintett személy birtokában lévő, általa fogott vagy testére rögzített, azon viselt tárgy. Még a ruházat is csomagnak számít.
  A törvény szerint a vagyonőr csak magánterületen (ideértve általában az áruházak parkolóját is) jogosult intézkedni. A vagyonőr a csomag bemutatására a kilépő és a belépő személyeket egyaránt felhívhatja.
  A csomag tartalmának (!) bemutatására azonban csak akkor hívhat fel a vagyonőr, ha a következő feltételek fennállnak:
  - megalapozott a gyanú, hogy a vizsgálat alá vont személy szabálysértésből vagy bűncselekményből származó dolgot tart magánál;
  - ugyan felszólította a vásárlót/dolgozót, hogy a “lopott” dolgot adja át, de ez nem történt meg; és
  - az intézkedés a jogsértés megelőzés illetve megszakítása érdekében szükséges.
  Rossz az elterjedt gyakorlat
  Tehát az általános vagy a szúrópróbaszerű ellenőrzés nem felel meg a vagyonvédelmi törvény rendelkezéseinek. Csak alapos gyanú esetén intézkedhet az őr.
  Ilyenkor is először arra kell kérni az illetőt, hogy önként adja át a lopott dolgot. Ha nem adja át, akkor van lehetőség arra, hogy a vagyonőr megkérje, mutassa be a csomagjának tartalmát. Ilyenkor az érintett személy csak bemutatja a táskáját, de ekkor sem az őr fogja saját kezűleg kipakolni, vagy saját kezűleg a nadrágzsebeket átvizsgálni.
  Rendőri segítség
  Ha az érintett személy nem hajlandó az együttműködésre, akkor bárki rendőrt hívhat, és a bűncselekmény elkövetésének tettenérése esetén az elkövetőt visszatarthatja a rendőr megérkezésééig a Be. 127. § (3) bekezdése alapján.

  VálaszTörlés
 3. Tehát akkor a kiskunhalasi konyhán egy fő vezető megsértette a személyiségi jogokat.

  VálaszTörlés
 4. Lehet, hogy nem is először sérti meg.
  A módszerei meglehetősen alattomosak.
  Ez az ember élet és halál ura az integrációban.

  Szegény dolgozók próbáltak volna neki ellentmondani, de akkor is azt kellett volna tenni.
  Mindez egy kis vödör kutya kaja miatt melyet az út túlsó oldalán lévő kutyának adtak oda sok sok éven keresztül.
  A gondolat az volt ha a kutya kap kaját, akkor a dolgozó mit vihet még ki ugyan az intézetből.
  "Tökéletes a bizalom", nyilván azért vannak itt folyton ketten is a vezér intézményből, mert mindenki gyanús aki Halason dolgozik.

  VálaszTörlés
 5. 2013 Augusztus 1-el P.-né V.S.átnyúlva K. Gábor feje felett leváltotta a foglalkoztatót vezető K. Lászlót és a csoport tiltakozása ellenér N. K. személyét bízta meg a csoport vezetésével.

  VálaszTörlés
 6. 1 kisvödör kaja biztosan hiányzott a kaskantyúi sertéseknek!Nem szabályos az ételmaradék elvitele Kaskantyúra,a sertésállomány etetésére!Megsemmisítőbe kell leadni!Ellenőrzés!!
  Az a személy aki más táskájában kutakodik,önmagából indul ki!Törjön le a keze a mocsadéknak!

  VálaszTörlés
 7. a senkiből valaki lett.huha,nagyot lehet ám esni amikor a létra egyik foka eltörik.Már repedezik.

  VálaszTörlés
 8. Gratulálok a jövevényeknek 10 hónap alatt tudták kiválasztani a legmegfelelőbb személyt a vezetésre a fogiban?????????

  Előre hát a csúszó - mászó politikában a legjobb módszer a kollaboráció legalább is jelenleg Kiskunhalason az Intézményben.
  De majd eljő a nap mikor mindenkinek számot kell adni a cselekedetiért.

  VálaszTörlés
 9. 1 kisvödör kaja biztosan hiányzott a kaskantyúi sertéseknek!Nem szabályos az ételmaradék elvitele Kaskantyúra,a sertésállomány etetésére!Megsemmisítőbe kell leadni!Ellenőrzés!!
  Az a személy aki más táskájában kutakodik,önmagából indul ki!... (Moderálva)

  VálaszTörlés
 10. Bányai Gábor megyei elnök urat személyesen kértem meg, hogy járjon közben a dolgozóknak történő kártyapénz kifizetése ügyében. Azt válaszolta, hogy minden intézmény vezetőjének az intézményi költségvetés terhére kell kigazdálkodnia ezt az összeget. Ez az intézményvezető kizárólagos hatásköre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A kártyapénz Simon Ilona hatásköre volt? akkor azért nem kaptuk meg.
   Mária

   Törlés
 11. Ha összefogunk van remény 3 évre visszamenőleg megkapni a kártyapénzt.
  Kérdés az,hogy a saját pénzünk érdekében képesek leszünk e összefogni.
  Vagy fontosabb a hazugság,mint az a pénz ami éveken keresztül nem kaptunk meg.
  Valaki ezt eltette.???
  Mária

  VálaszTörlés
 12. nem a kártyapénz miatt távoznak a dolgozók az intézményből.

  VálaszTörlés
 13. Valóban nem a kártyapénz miatt távoznak, hanem a kaskantyúi irányítás miatt.

  VálaszTörlés
 14. így igaz!a jelenlegi zűrzavar,hozzá nem értés miatt távozik sok kolléga.ami itt folyik ?érdekes ez idáig a megyénél nem figyeltek fel semmire.na ebből lesz a baj!
  Késik a beteg zsebpénze!-sebaj ,mondja a nagy vezír Ésszerű magyarázat nincs!Persze,nem neki kell az ellátottnak elmondani,netán megnyugtatni Csak szabálytalanságra utasítani van eszük!Gábor,gábor!
  Késő lesz a szánom bánom amit cselekedtem.

  VálaszTörlés
 15. Folyamatosan mennek el a jó szakemberek de főként a szakmai területről.
  Még az Erzsike régi "szociális munkás" tevékenységét végző kolléganő is beadta a felmondását.
  A kisegítő részlegek munkatársai raktárosok pénzügyesek, munkaügyesek is ugrásra készen állnak a távozásra.
  Nem marad itt más csak a Kaskantyúról való ember pótlás akikkel meg lehet tenni azt amit az ottani munkásokkal (lakók) 4 órás munkaszerződés és köztelező 8 órás munka.

  VálaszTörlés

"Soha ne félj kimondani azt,
amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
  (Márai Sándor)